ลิ้งค์เชื่อมต่อ

งานวิจัยชี้ 'เยาวชน' ในประเทศรายได้ต่ำ มักมองโลกในแง่ดี


ผลการสำรวจ 15 ประเทศ ของมูลนิธิบิลและเมอลินดา เกตส์ พบว่า เยาวชนในประเทศจีน อินเดีย ไนจีเนีย เคนยา อินโดนีเซีย ซาอุดิอาระเบีย และเม็กซิโก มีทัศนิคติที่ดีเกี่ยวกับอนาคตของตน มากกว่าเยาวชนในประเทศอื่นๆ

ส่วนผลสำรวจของ Goalkeepers Global Youth Poll โดย Ipsos Public Affairs ระบุว่า เด็กหนุ่มสาวในประเทศเหล่านี้ ค่อนข้างเชื่อมั่นว่าพวกเขาจะสามารถมีบทบาทต่อการปกครองประเทศ และเชื่อว่าพวกตนสามารถทำสิ่งดีๆ ให้โลกใบนี้ได้มากกว่าคนรุ่นพ่อรุ่นแม่

การสำรวจดังกล่าวได้สอบถามคนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปกว่า 40,000 คน เกี่ยวกับมุมมองเรื่องชีวิตส่วนตัว ความท้าทายในชุมชนของตน และทิศทางของประเทศ เยาวชนเหล่านี้ได้แสดงทัศนคติในแง่บวกมากกว่าคนที่แก่กว่า เกี่ยวกับอนาคตของประเทศและของโลก

ในการสำรวจนี้ ประเทศออสเตรเลีย ฝรั่งเศส เยอรมนี อังกฤษ สวีเดน สหรัฐอเมริกา และซาอุดิอาระเบีย ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีระดับรายได้สูง ส่วนบราซิล จีน อินเดีย อินโดนีเซีย เคนย่า เม็กซิโก ไนจีเรีย และรัสเซีย จัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีระดับรายได้ปานกลางหรือรายได้ต่ำ

การจัดอันดับความสุขใน 15 ประเทศนี้แสดงถึงความพึงพอใจทั่วๆ ไป แต่เยาวชนในประเทศที่มีรายได้ต่ำและรายได้ปานกลาง จะมีทัศนคติหรือการมองโลกในแง่ดีกว่าเยาวชนในประเทศอื่น

งานวิจัยชี้ว่า ความสัมพันธ์ในหมู่เพื่อนและในครอบครัว เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเยาวชนเหล่านั้น และสวีเดนเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากที่สุด นอกจากนี้ ชาวเม็กซิกัน เคนยา และอเมริกัน ก็ให้ความสำคัญในเรื่องของความสัมพันธ์ในระดับสูงเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ

และหากสามารถมีงานทำได้ เยาวชนส่วนใหญ่กล่าวว่าพวกเขาอยากเป็นหมอ ขณะที่ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่กล่าวว่าพวกเขาต้องการเป็นผู้ประกอบการ

จีนเป็นประเทศที่เยาวชนมีทัศนคติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับความสามารถในการหางานดีๆ ทำ ส่วนไนจีเรียมีทัศนคติแย่ที่สุดในเรื่องนี้

ขณะเดียวกัน คนส่วนใหญ่ทั่วโลกไม่ว่าจะหนุ่มสาวหรือแก่ ต่างเห็นพ้องว่าผู้ชายและเด็กชายมักมีชีวิตที่ดีกว่าผู้หญิงและเด็กหญิง และจะยังคงดำเนินต่อไปในลักษณะนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอินเดีย ซาอุดิอาระเบีย เม็กซิโก สหรัฐ และบราซิล ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่กล่าวว่า พวกเขาคิดว่าสถานภาพทางสังคมของผู้หญิงจะดีขึ้นมากกว่านี้

ในประเทศจีน ทั้งเยาวชนและผู้ใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่ออนาคตของประเทศ 90% ของเยาวชนและ 78% ของผู้ใหญ่มีความรู้สึกที่ดีต่ออนาคตของประเทศ ส่วนอินเดีย ไนจีเรีย เม็กซิโก เคนยา และอินโดนีเซีย ก็มีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับประเทศของตนไม่แพ้กัน

ในสหรัฐอเมริกา เยาวชน 35% และผู้ใหญ่ 18% มีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับประเทศของตน ส่วนบราซิล สวีเดน เยอรมนี อังกฤษ และฝรั่งเศส ยังไม่ค่อยมั่นใจในประเทศของตน

XS
SM
MD
LG