ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ประธานธนาคารเพื่อการพัฒนาแอฟริกา คว้ารางวัล "World Food Prize"


African Development Bank President Akinwumi Adesina, recipient of the 2017 World Food Prize, shakes hands with former U.N. Secretary-General Ban Ki-moon.

การประกาศรางวัล World Food Prize รางวัลระดับนานาชาติ เพื่อยกย่องบุคคลที่ยกระดับคุณชีวิตของมนุษย์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพ ปริมาณ และการเข้าถึงอาหารของผู้คนทั่วโลก ซึ่งเปรียบได้กับรางวัลโนเบลในสาขาเกษตรกรรมและโภชนาการ รางวัลนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1986 โดย Norman Borlaug นักปฐพีวิทยาและเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งการปฏิบัติเขียว

ในปีนี้ ดร. Akinwumi Ayodeji Adesina ชาวไนจีเรีย ได้รับรางวัล ไWorld Food Prize จากผลงานในช่วงกว่า 20 ปีที่ผ่านมา ที่ ดร. Adesina ประธานธนาคารเพื่อการพัฒนาแอฟริกา และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของไนจีเรีย ได้พัฒนาการเกษตรของประเทศ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน

โครงการที่สำคัญของเขา คือการผลักดันโครงการ E-Wallet ซึ่งเป็นระบบรับรองการเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกษตรกรไนจีเรีย หลุดพ้นจากขบวนการคอรัปชั่นในภาคการเกษตร ที่ควบคุมระบบการจำหน่ายปุ๋ยของประเทศมากกว่า 40 ปี

ด้วยการพัฒนาระบบ E-Wallet ให้เกษตรกรไนจีเรีย ทำให้ผลผลิตมันสำปะหลัง ข้าว ข้าวฟ่าง ข้าวโพด ฝ้าย เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในประเทศ รวมทั้งยกระดับความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับประชาชนกว่า 40 ล้านคนในพื้นที่ห่างไกลของไนจีเรียได้

ดร. Adesina บอกว่า เป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลเลย ที่ทวีปแอฟริกาซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกมากถึง 65% แต่ประชาชนที่นั่นกลับไม่มีอาหารเพียงพอ ไนจีเรียจำเป็นต้องปลดล็อคศักยภาพด้านการเกษตรของประเทศ และผลักดันจากการเกษตรกรรมเพื่อแก้ปัญหาความยากจน เป็นการเกษตรเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้ประเทศ

ดร. Adesina ตั้งเป้าจะใช้เงินรางวัลที่ได้จาก World Food Prize 2 แสน 5 หมื่นดอลลาร์ ให้กับชาวแอฟริกันรุ่นใหม่ที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร

XS
SM
MD
LG