ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สหประชาชาติเน้นเรื่องความมั่นคงด้านอาหารเนื่องในวันอาหารโลกด้วยสาระสำคัญ-จากวิกฤติการณ์สู่เสถียรภาพ


สหประชาชาติเน้นเรื่องความมั่นคงด้านอาหารเนื่องในวันอาหารโลกด้วยสาระสำคัญ-จากวิกฤติการณ์สู่เสถียรภาพ

คณะกรรมาธิการขององค์การสหประชาชาติด้านความมั่นคงของอาหารเปิดการประชุมวาระใหม่ที่กรุงโรมในวันจันทร์ สืบเนื่องจากวันอาหารโลกในวันอาทิตย์ ซึ่งมุ่งเน้นเรื่อง “ราคาอาหาร – จากวิกฤติการณ์สู่เสถียรภาพ” โครงการอาหารโลกกล่าวว่า กำลังมีความวิจกกันมากขึ้นเกี่ยวกับการขาดเสถียรภาพด้านอาหารมในโลกกำลังพัฒนา

คณะกรรมาธิการขององค์การสหประชาชาติด้านความมั่นคงของอาหารเปิดการประชุมวาระใหม่ที่กรุงโรมในวันจันทร์ สืบเนื่องจากวันอาหารโลกในวันอาทิตย์ ซึ่งมุ่งเน้นเรื่อง “ราคาอาหาร – จากวิกฤติการณ์สู่เสถียรภาพ”

โครงการอาหารโลกกล่าวว่า กำลังมีความวิตกกันมากขึ้นเกี่ยวกับการขาดเสถียรภาพด้านอาหารในโลกกำลังพัฒนา

ราคาอาหารที่สูงขึ้น ภาวะฉุกเฉินด้านสภาพอากาศ และความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง กำลังมีผลกระทบต่อครอบครัวยากจนในประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศ

รายงานที่ออกมาในสัปดาห์ที่แล้วระบุว่า ราคาอาหารที่แปรปรวนขึ้นลงรวดเร็วแม้ในในระยะสั้น แต่สามารถมีผลกระทบระยะยาวต่อการพัฒนา การขาดอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิตเด็ก จะมีผลต่อพัฒนาการทั้งทางจิตใจและทางกาย และในที่สุดต่อความสามารถในการเรียนรู้ในอนาคตของเด็กเหล่านั้นได้

Josette Sheeran ผู้อำนวยการบริหารโครงการอาหารโลกกล่าวว่า ความอดอยากหิวโหยเป็นอาวุธทำลายมวลชนอย่างหนึ่งที่กำลังทำให้คนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากที่สุด และจำเป็นที่จะต้องมีผู้นำที่มีความมุ่งมั่นเข้ามาจัดการกับปัญหานี้

Jacque Diouf ผู้อำนวยการองค์การอาหารและการเกษตรของสหประชาชาติกล่าวว่า ถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่จะช่วยเกษตรกรทุกคนทั่วโลกทั้งในประเทศกำลังพัฒนาและพัฒนาแล้ว สามารถรับสถานการณ์โดยอาศัยกลไกต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้ได้ผล และมีผลให้ประชาชนสามารถหารายได้เพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม

คาดว่าความต้องการอาหารจะเพิ่มขึ้นอีก ขณะที่ประชากรโลกจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 9,000 ล้านคนภายในอีก 40 ปีข้างหน้า

XS
SM
MD
LG