ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ประเภทและสีของรถยนต์ที่ใช้อาจบอกนิสัยคนได้


ประเภทและสีของรถยนต์ที่ใช้อาจบอกนิสัยคนได้

นักวิจัยของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย ที่เมือง Davis ศึกษาเรื่องการเลือกใช้รถยนต์ประเภทต่างๆ ของคนอเมริกันและสรุปว่า ผู้ใช้รถขนาดเล็ก เช่น Toyota Prius, Honda Civic จะเป็นคนรักสิ่งแวดล้อมและมักอาศัยอยุ่ในเขตชุมชนหนาแน่น คนที่ใช้รถแบบ Mid-Sized อย่างเช่น Chevrolet หรือ Toyota Camry, Honda Accord อาจไม่มีบุคลิก ทัศนคติ หรือวิถีชีวิตอะไรที่โดดเด่น แต่อาจเป็นผู้อยู่ในโลกของความเป็นจริงและมักหวังผลในทางปฏิบัติ

ส่วนเจ้าของรถยนต์หรูแบบ Cadillac, Lexus มักต้องการสถานะทางสังคม ชอบขับรถทางไกล และมักเป็นผู้ชายที่มีอายุหรือเกษียณจากงานแล้ว สำหรับผู้ใช้รถสปอร์ตอย่าง BMW, Porsches จะแสวงหาความตื่นเต้นและการผจญภัย และส่วนใหญ่จะจบการศึกษาระดับปริญญาตรี แต่เจ้าของรถแวนหรือมินิแวน มักเป็นผู้หญิงที่มีครอบครัวและมีลูก อาศัยอยู่แถบชานเมือง และอายุระหว่าง 41 ถึง 64 ปี และรถประเภท SUV จะสามารถบ่งบอกนิสัยผู้ใช้ได้ว่าไม่ค่อยสนใจเรื่องการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเท่าใดนัก มักเดินทางระยะสั้นๆ และอายุ 40 ปีหรือน้อยกว่า

ส่วนสีของรถยนต์นั้น นักวิจัยบอกว่าสีดำแสดงถึงบุคลิกภาพที่แข็งกร้าวและไม่ค่อยยอมใครง่ายๆ สีเงินบ่งบอกถึงความสงบนิ่งเยือกเย็นและความชอบสันโดษ สีเหลืองมักจะเป็นนักอุดมคติที่ช่างฝัน สีน้ำเงินหรือฟ้าเป็นคนค่อนข้างระมัดระวังและชอบครุ่นคิด สีแดงบอกถึงการเต็มไปด้วยพลังและชอบแสดงตัว สีขาวหมายถึงการชอบเข้าสังคมและต้องการสถานะ ส่วนสีครีมนั้นอาจบอกได้ว่าผู้ใช้รถเป็นคนที่สงบเสงี่ยมและควบคุมตนเอง เป็นต้น

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG