ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การเพิ่ม 'วิตามินดี' ไม่ช่วยลดความเสี่ยงของการติดโควิด-19


Vitamin D tablets are displayed, Nov. 9, 2016, in New York.

ที่ผ่านมามีผลการศึกษาหลายชิ้นที่เชื่อมโยงการมีวิตามินดีในระดับต่ำกับความเสี่ยงของโรคภัยไข้เจ็บที่รุนแรงต่าง ๆ ถึงแม้จะยังไม่เคยมีการพิสูจน์ว่าการขาดวิตามินดีเป็นสาเหตุโดยตรงของเรื่องนี้ก็ตาม

และรายงานซึ่งเผยแพร่ทางวารสาร PLoS Medicine เมื่อต้นเดือนมิถุนายน ก็บ่งชี้ว่า การเพิ่มระดับวิตามินดีด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆ จะไม่ช่วยลดความเสี่ยงของการติดโควิด-19 แต่อย่างใด

โดยนักวิจัยศึกษาข้อมูลจากผู้คนเชื้อสายยุโรปกว่า 1 ล้าน 2 แสนคนใน 11 ประเทศและพบว่า ถึงแม้บางคนจะมีลักษณะทางพันธุกรรมซึ่งทำให้มีระดับวิตามินดีในร่างกายสูงกว่าปกติตามธรรมชาติก็ตาม แต่คนเหล่านี้ก็ไม่ได้มีความเสี่ยงลดน้อยลงในแง่ของโอกาสการติดโควิด-19 โอกาสการต้องเข้าโรงพยาบาล หรือการมีอาการเจ็บป่วยที่รุนแรงแต่อย่างใด

ดังนั้นนักวิจัยผู้ศึกษาเรื่องนี้จากผู้คนในยุโรปจึงแนะนำว่า การเพิ่มระดับวิตามินดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาพร่องวิตามินดีอยู่นั้นจะไม่ช่วยป้องกันการติดเชื้อโควิด และผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆ ก็หวังว่าจะมีการขยายผลการศึกษาเรื่องดังกล่าวนี้ให้รวมถึงผู้คนเชื้อสายแอฟริกันรวมทั้งผู้ที่ไม่ได้เป็นชาวยุโรปในโอกาสต่อไปด้วยเช่นกัน

XS
SM
MD
LG