ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ประธานาธิบดีโอบาม่าจะกล่าวปราศรัยต่อองค์การสหประชาชาติในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน


นาง Esther Brimmer ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ฝ่ายกิจการองค์การระหว่างประเทศกล่าวว่า ประธานาธิบดีโอบาม่าได้แสดงความตั้งใจอย่างชัดเจน

จากการกล่าวปราศรัยปีที่แล้วว่า สหรัฐฯ ต้องการจะแก้ปัญหาต่างๆ ของโลก ด้วยการทำงานในเวทีระหว่างประเทศโดยร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในลักษณะที่เรียกว่าความร่วมมือแบบพหุภาคี หรือ Multilateralism และสำหรับปีนี้สหรัฐฯ มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญสี่ประการ คือการมุ่งเน้นที่เป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษขององค์การสหประชาชาติ การปรับปรุงกลไกการทำงานของสหประชาชาติเพื่อรักษาสันติภาพและสร้างความมั่นคง การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และการแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมของโลก ส่วนนาย Robert Gibbs โฆษกทำเนียบขาวก็กล่าวว่าเรื่องการจำกัดควบคุมการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ จะเป็นวัตถุประสงค์ที่สำคัญของสหรัฐฯ ในปีนี้เช่นกัน

นอกจากการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติแล้ว ผู้นำสหรัฐฯ ยังมีกำหนดจะพบหารือนอกรอบกับนายกรัฐมนตรีของจีนและญี่ปุ่น รวมทั้งจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดครั้งที่สองระหว่างสหรัฐฯ กับผู้นำของประเทศสมาชิกต่างๆ ของสมาคมอาเซียนด้วย

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG