ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การศึกษาชี้วัยรุ่นอเมริกันชอบการส่งข้อความ ‘แช็ต’ มากกว่าคุยกันแบบตัวต่อตัว


ผลการศึกษาวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่เมื่อวันจันทร์โดยองค์กรอิสระ Common Sense Media ชี้ว่าวัยรุ่นอเมริกันเริ่มชอบที่จะสื่อสารกันด้วยการส่งข้อความแทนการพบปะพูดคุย

35 เปอร์เซ็นต์ของเด็กอายุ 13 ถึง 17 ปีกล่าวว่าพวกเขาเลือกที่จะส่งข้อความ มากกว่าการพบปะกัน ซึ่งมีอยู่ 32 เปอร์เซ็นต์

ครั้งสุดท้ายที่ Common Sense Media ได้ทำการสำรวจในเรื่องเดียวกันนี้เมื่อปี ค.ศ. 2012 พบว่าคนที่เลือกการพบปะกันพูดคุยกันมีอยู่ร้อยละ 49 มากกว่าการเลือกส่งข้อความ ซึ่งมีอยู่เพียงร้อยละ 33

การศึกษาชี้ว่ากว่า 66 เปอร์เซ็นต์ของวัยรุ่นอเมริกันเลือกใช้การสื่อสารกันไม่ต้องเจอตัวผู้ร่วมสนทนา เช่นการส่งข้อความ สื่อสังคมออนไลน์ การคุยกันทางวิดีโอ และการพูดโทรศัพท์ในเวลาที่สามารถทำได้ เมื่อปี ค.ศ. 2012 คนที่เลือกใช้วิธีการติดต่อสื่อสารแบบนี้มีอยู่เพียงไม่ถึงครึ่งหนึ่งของจำนวนนี้เท่านั้น

เป็นที่น่าสังเกตว่า การศึกษาทั้งสองฉบับซึ่งมีระยะห่างหกปี สัดส่วนของเด็กอายุ 13 ถึง 17 ปีที่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเป็นของตัวเองเพิ่มขึ้นจาก 41 เป็น 89 เปอร์เซ็นต์

สำหรับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 81 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าการคุยกันออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของพวกเขา โดย 32 เปอร์เซ็นต์บอกว่าการกระทำดังกล่าวมีความสำคัญต่อพวกเขา "มาก" ถึง "มากที่สุด"

แพลตฟอร์มที่เด็กกลุ่มนี้ใช้กันมากที่สุดคือ Snapchat (63 เปอร์เซ็นต์) ตามมาด้วย Instagram (61 เปอร์เซ็นต์) และ Facebook (43 เปอร์เซ็นต์)

ร้อยละ 54 ของวัยรุ่นกล่าวว่า การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ดึงความสนใจของพวกเขาไปจากกิจกรรมอื่นๆ ส่วนอีก 40 เปอร์เซ็นต์กล่าวว่า การใช้เวลาไปกับสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้พวกเขาเจอหน้าเพื่อนๆ น้อยลง

การศึกษานี้ใช้ผลการตอบแบบสอบถามออนไลน์ จากกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นอายุ 13 ถึง 17 ปี จำนวน 1,141 คนตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม ถึง 10 เมษายน

XS
SM
MD
LG