ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สหรัฐฯติดอันดับเกือบรั้งท้ายในการจ้างงานแรงงานฝีมือต่างประเทศ


FILE - A woman walks past a 'Now Hiring' sign as she leaves the Urban Outfitters store at Quincy Market in Boston, Massachusetts.
FILE - A woman walks past a 'Now Hiring' sign as she leaves the Urban Outfitters store at Quincy Market in Boston, Massachusetts.

การจัดอันดับนี้มาจากการพิจารณานโยบายของแต่ละประเทศในเรื่องนโยบายการจ้างงานแรงงานฝีมือต่างชาติ

รายงานขององค์กร Business Roundtable ที่เผยแพร่ออกมาเมื่อวันพุธ จัดอันดับสหรัฐไว้ที่ 9 จากจำนวนสิบประเทศ ซึ่งรวมทั้งเยอรมนี ออสเตรเลีย ฮ่องกง ฝรั่งเศส และแคนาดา ส่วนญี่ปุ่นติดอันดับสุดท้าย

การจัดอันดับนี้มาจากการพิจารณานโยบายของแต่ละประเทศในเรื่องนโยบายการจ้างงานแรงงานฝีมือต่างชาติ

ปัญหาของสหรัฐในเรื่องนี้มาจากการที่มีการจำกัดประเภทของงานที่คนต่างชาติจะเข้าไปทำได้ โดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสาขาเฉพาะอื่นๆ

ผู้นำทางธุรกิจในสหรัฐร้องทุกข์มานานแล้วว่าหาแรงงานฝีมือมาบรรจุในตำแหน่งงานที่ต้องการไม่ได้ ในขณะกลุ่มที่คัดค้านการว่าจ้างแรงงานฝีมือจากต่างประเทศ กล่าวว่า มีแรงงานฝีมือที่เป็นพลเมืองสหรัฐมากพอ นอกจากนี้การจ้างแรงงานต่างประเทศยังเป็นการกดค่าแรงงานในสหรัฐด้วย

กฎหมายของสหรัฐจำกัดจำนวนวีซ่าสำหรับแรงงานต่างชาติและนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอกรวมกันไว้ที่ 85,000 คนต่อปี ในปีที่แล้ว นายจ้างในสหรัฐยื่นขอวีซ่าสำหรับแรงงานฝีมือต่างชาติให้รัฐบาลพิจารณามากกว่า 172,000 ราย

XS
SM
MD
LG