ลิ้งค์เชื่อมต่อ

พาณิชย์สหรัฐฯ เสนอเพิ่มคำถาม "สถานะพลเมือง" ในแบบสำรวจสำมะโนประชากร


US Postal Service mail carrier Thomas Russell holds a census form while working his route. US census advocates held a rally Saturday, April 10, 2010 at the Mas Jid Ash-Shaheed mosque in Charlotte, NC to convince people to fill out the 2010 census form. (
US Postal Service mail carrier Thomas Russell holds a census form while working his route. US census advocates held a rally Saturday, April 10, 2010 at the Mas Jid Ash-Shaheed mosque in Charlotte, NC to convince people to fill out the 2010 census form. (

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ วิลเบอร์ รอสส์ (Wilbur Ross) ประกาศว่าจะเพิ่มคำถามสำคัญอีกหนึ่งคำถามในแบบสอบถามเกี่ยวกับสำมะโนประชากรสหรัฐฯ ในปี ค.ศ. 2020 หรืออีก 2 ปีข้างหน้า

รมต.รอสส์ กล่าวว่า คำถามที่จะเพิ่มในแบบสอบถามด้านสำมะโนประชากร ซึ่งสำรวจทุก 10 ปีนั้น จะเกี่ยวกับสถานะความเป็นพลเมืองของประชากรในแต่ละครัวเรือน โดยเป็นคำถามที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ขอเพิ่มเข้ามา โดยให้เหตุผลว่าเพื่อการจัดทำกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิ์ในการออกเสียงเลือกตั้งของชนกลุ่มน้อยในสหรัฐฯ

แต่ผู้ไม่เห็นด้วยเชื่อว่าการเพิ่มคำถามเกี่ยวกับสถานะความเป็นพลเมืองเข้าไป จะยิ่งทำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงที่จะเข้าร่วมในการสำรวจสำมะโนประชากรมากขึ้น เพราะไม่แน่ใจว่ารัฐบาลจะนำข้อมูลนั้นไปใช้อย่างไร และจะส่งผลกลับมาถึงพวกเขาหรือไม่ ทำให้ข้อมูลสำมะโนประชากรที่ได้อาจจะคลาดเคลื่อน

อัยการสูงสุดของรัฐแคลิฟอร์เนีย ซาเวียร์ เบเซอร์ร่า ประกาศว่ารัฐแคลิฟอร์เนียจะยื่นฟ้องต่อศาลให้ยับยั้งการเพิ่มคำถามดังกล่าวในแบบสำรวจสำมะโนประชากร เพราะเชื่อว่าเป็นการละเมิดกฎหมาย และมีแรงจูงใจทางการเมืองเป็นหลัก

XS
SM
MD
LG