ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ผลสำรวจเผย ชาวอเมริกันทำงานออนไลน์จากบ้านมากขึ้นช่วงโควิดระบาด


Changing Economy Silicon Valley
Changing Economy Silicon Valley

ในช่วงสองปีแรกของการระบาดของโควิด-19 จำนวนผู้ที่ทำงานจากบ้านในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นสามเท่า ราคาบ้านพุ่งสูงขึ้น และชาวอเมริกันต้องควักเงินจ่ายค่าเช่าบ้านมากกว่าหนึ่งในสามของรายได้เพิ่มขึ้นเช่นกัน ตามผลสำรวจโดยสำนักงานสำมะโนประชากรของสหรัฐฯ ที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดี ตามรายงานของเอพี

การสำรวจนี้เป็นรายงานข้อมูลเชิงเจาะลึกเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคโรคระบาด โดยผลสำรวจดังกล่าวประมาณการว่าเมื่อปี 2021 ผู้ที่ใช้ชีวิตคู่โดยยังไม่แต่งงานกันเพิ่มสูงขึ้น ผู้คนพึ่งพาอินเตอร์เน็ตมากขึ้น และผู้ที่ระบุว่าตนมีความหลากหลายทางเชื้อชาติมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น ในขณะเดียวกัน มีผู้ย้ายที่อยู่น้อยลง มีเด็ก ๆ ลงทะเบียนก่อนวัยเรียนน้อยลง และมีผู้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะน้อยลงครึ่งหนึ่ง

ทั้งนี้ ผลสำรวจดังกล่าวสะท้อนถึงสถานการณ์ในสหรัฐฯ ยุคโควิด-19 ที่เชื่อถือได้มากที่สุด เนื่องจากผลสำรวจเมื่อปี 2020 ถูกมองว่าไม่สามารถนำมาใช้ได้ เพราะมีปัญหาในการตอบแบบสอบถามในช่วงเดือนแรก ๆ ของการระบาด ทำให้ข้อมูลในสหรัฐฯ ว่างเว้นไปหนึ่งปี โดยยอดตอบแบบสอบถามในปี 2021 สูงกว่าในปี 2020 มาก

ผลสำรวจดังกล่าวมักสำรวจประชากรจาก 3.5 ล้านครัวเรือน เพื่อรวบรวมการประมาณการด้านต่าง ๆ ทั้งด้านเวลาที่ใช้เดินทาง การเข้าถึงอินเตอร์เน็ต ชีวิตครอบครัว รายได้ ระดับการศึกษา ความพิการ การรับราชการทหาร และการจ้างงาน โดยข้อมูลนี้จะช่วยกำหนดการใช้จ่ายภาครัฐมูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์แก่ภาคส่วนต่าง ๆ

ผลสำรวจระบุว่า มีครอบครัวที่แต่งงานในสัดส่วน 47% ของครัวเรือนทั้งหมด ซึ่งเป็นตัวเลขคงที่ต่อเนื่องสองปี ขณะที่มีครอบครัวที่อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงานกันในปี 2021 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 7.2% จากราว 6.6% ในปี 2019 และจำนวนสมาชิกในครอบครัวลดลงจาก 2.6 คนต่อครัวเรือน เหลือ 2.5 คน ต่อครัวเรือน ซึ่งขัดกับความเชื่อทั่วไปที่ว่า สมาชิกครอบครัวจะย้ายมาอยู่ด้วยกันมากขึ้นในช่วงโควิด-19 ระบาด

นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 87% ในปี 2021 ยังอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันจากเมื่อปีที่แล้ว เทียบกับผู้ตอบแบบสอบถาม 86% เมื่อปี 2019 ผู้คนยังพึ่งพาการทำงานที่บ้านและการเรียนทางไกลมากขึ้น โดยมีครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์มากขึ้น จาก 92.9% ในปี 2019 เป็น 95% ในปี 2021 นอกจากนี้ ครัวเรือนที่ใช้บริการอินเตอร์เน็ตยังเพิ่มขึ้นจาก 86% เป็น 90%

Multiracial family
Multiracial family

ผู้ที่ระบุว่าตนมีความหลากหลายทางเชื้อชาติยังเพิ่มขึ้น จาก 3.4% ในปี 2019 เป็น 12.6% ในปี 2021 และมีผู้ที่ระบุว่าตนเป็นคนผิวขาวอย่างเดียวลดลง จาก 72% เหลือ 61.2% ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า ในช่วงปี 2019-2021 เกิดกระแสเรียกร้องความเท่าเทียมทางเชื้อชาติจากการสังหารจอร์จ ฟลอยด์ ชายผิวดำโดยตำรวจผิวขาว และการโจมตีชาวเอเชียนอเมริกันในช่วงโควิดระบาดหนัก ทำให้ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ที่อาจเคยระบุว่าตนมีเชื้อชาติเดียว ต้องการการยอมรับอัตลักษณ์ความหลากหลายทางเชื้อชาติของตนมากขึ้น

นอกจากนี้ ผลการสำรวจยังระบุว่า ผู้ที่ทำงานในภาคศิลปะ การบันเทิง และโรงแรม ลดลงจาก 9.7% เหลือ 8.2% เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการปิดสถานบันเทิงและร้านอาหารในช่วงการระบาดของโควิด ขณะที่จำนวนผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ยังมีจำนวนเท่าเดิม และมีผู้ที่เป็นนายจ้างตัวเองเพิ่มขึ้นเป็น 6.1% จากเดิม 5.8%

ความต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มในช่วงสองปีที่ผ่านมา โดยจำนวนบ้านที่ไม่มีผู้อาศัยลดลงจาก 12.1% เหลือ 10.3% ขณะที่ราคาบ้านเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 240,500 ดอลลาร์ เป็น 281,400 ดอลลาร์ ขณะที่สัดส่วนของผู้ที่จ่ายค่าเช่าบ้านมากกว่า 30% ของรายได้ เพิ่มขึ้นจาก 48.5% เป็น 51% โดยปกติแล้ว ผู้ที่จ่ายค่าเช่าบ้านเกินสัดส่วนดังกล่าว จะเข้าข่ายเป็นผู้ที่มีภาระค่าเช่าบ้าน

นอกจากนี้ ผู้คนยังใช้เวลาเดินทางไปที่ทำงานลดลงจาก 27.6 นาที เหลือ 25.6 นาที ขณะที่มีผู้ที่ทำงานจากบ้านเพิ่มขึ้นจาก 5.7% ในปี 2019 เป็นเกือบ 18% ในปี 2021 โดยผู้ที่ทำงานในกรุงวอชิงตันเกือบครึ่งหนึ่งทำงานจากบ้าน ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงที่สุดในสหรัฐฯ ขณะที่รัฐมิสซิสซิปปีมียอดผู้ทำงานจากบ้านต่ำที่สุดที่ 6.3% และในช่วงสองปีที่ผ่านมา ยังมีผู้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพื่อไปทำงานลดลงจาก 5% เหลือ 2.5% เนื่องจากผู้คนกลัวติดไวรัสจากรถเมล์และรถไฟใต้ดิน

  • ที่มา: เอพี
XS
SM
MD
LG