ลิ้งค์เชื่อมต่อ

หน่วยงานข่าวกรองสหรัฐฯ เปิดเผยแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี และอุปสรรคสำคัญ


Infrastructure Power Grid Cyberattacks

หน่วยงานด้านข่าวกรองของสหรัฐฯ ที่กำลังวางแผนยุทธศาสตร์ในช่วง 4 ปีข้างหน้า กำลังเผชิญอุปสรรคสำคัญที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี รวมทั้งบทบาทของประเทศมหาอำนาจที่เปลี่ยนไป และความกังวลเรื่องงบประมาณที่ไม่แน่นอน

รายงานแผนยุทธศาสตร์ด้านข่าวกรองแห่งชาติของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่เปิดเผยในวันอังคาร มีขึ้นในขณะที่การปิดทำงานของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ ก้าวเข้าสู่ช่วงเดือนที่สองแล้ว

โดยได้มีการเตือนถึงปัญหางบประมาณที่ไม่แน่นอน ซึ่งอาจสั่นคลอนและสร้างความเสี่ยงให้กับหน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐฯ ที่กระจายอยู่ทั่วโลกได้

แผนยุทธศาสตร์ด้านข่าวกรองฉบับใหม่ ระบุว่า ความไม่แน่นอนด้านงบประมาณที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ส่งผลต่อศักยภาพในการทำงานและตัดสินใจของหน่วยงานข่าวกรองต่างๆ และทำให้หน่วยงานเหล่านั้นต้องใช้วิธีโยกย้ายทรัพยากรเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตัดโครงการที่จำเป็นต่างๆ

เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ระบุว่า เวลานี้หน่วยงานด้านข่าวกรองกำลังพยายามหาแนวทางตอบสนองต่อภัยคุกคามด้านต่างๆ ที่หลากหลายและมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ในขณะที่ต้องยอมรับต่อความเปลี่ยนแปลงด้านความมั่นคงที่เกิดขึ้นทั่วโลก

ผอ.ด้านข่าวกรองแห่งชาติ แดน โคทส์ เขียนไว้ในแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ว่า สหรัฐฯ กำลังเผชิญกับความท้าทายสำคัญทั้งในประเทศและทั่วโลก และเพื่อฟันฝ่าความท้าทายเหล่านี้ จำเป็นต้องมีแนวทางที่แตกต่างออกไป

ภัยคุกคามที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ การโจมตีทางไซเบอร์ ซึ่งที่ผ่านมา สหรัฐฯ มักไม่ระบุทันทีว่า ประเทศใดหรือกลุ่มใดที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลายครั้งในสหรัฐฯ แต่ในยุทธศาสตร์ใหม่นี้ระบุชัดเจนว่าต้องมีการชี้ตัวในทันทีเพื่อให้สามารถแชร์ข้อมูลข่าวกรองนั้นได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ ยังชีถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนได้รับทราบ ทั้งในส่วนของภัยคุกคามที่เกิดขึ้น และการรวบรวมข้อมูลออนไลน์ของหน่วยงานข่าวกรองสหรัฐฯ เพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามนั้น

เจ้าหน้าที่ข่าวกรองสหรัฐฯ บอกด้วยว่า ภัยคุกคามจากประเทศมหาอำนาจอื่นๆ เช่น จีนและรัสเซีย จะยังมีอยู่ต่อไป เช่นเดียวกับการคุกคามของผู้ก่อการร้ายและแม้กระทั้งปัจเจกบุคคลที่ไม่หวังดี ซึ่งจะส่งผลกระทบทั้งต่อภาคการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ และแนวคิดต่างๆ

รายงานแผนยุทธศาสตร์ด้านข่าวกรองแห่งชาติ ยังระบุถึงความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้งในด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และนาโนเทคโนโลยี ที่อาจถูกนำมาใช้เป็นอาวุธทำลายล้างได้ รวมทั้งยังเตือนถึงการแข่งขันในอวกาศ ซึ่งทั้งจีนและรัสเซียต่างพัฒนาเทคโนโลยีต่อต้านระบบดาวเทียมระยะไกล ที่อาจบั่นทอนศักยภาพในการรวบรวมข้อมูลข่าวกรองของสหรัฐฯ

ในขณะเดียวกัน รายงานนี้ยังเตือนถึงการใช้อวกาศเป็นสนามการค้าซึ่งจะทำให้ใครก็ตามที่มีเงินทุนเพียงพอก็จะสามารถส่งดาวเทียมไปในอวกาศได้ รวมทั้งปัญหาการอพยพย้ายถิ่นฐาน การขยายตัวของเขตนาคร และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทั่วโลกด้วย

(ผู้สื่อข่าว Jeff Seldin รายงาน / ทรงพจน์ สุภาผล เรียบเรียง)

XS
SM
MD
LG