ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รายงานเรื่องการค้ามนุษย์ประจำปีของสหรัฐที่เพิ่งเผยแพร่ออกมา ระบุว่าประเทศไทยมีทั้งผู้ช่วยขนย้ายและนายหน้าสำหรับการค้ามนุษย์


รายงานเรื่องการค้ามนุษย์ประจำปีของสหรัฐที่เพิ่งเผยแพร่ออกมา ระบุว่าประเทศไทยมีทั้งผู้ช่วยขนย้ายและนายหน้าสำหรับการค้ามนุษย์

บัญชีรายชื่อประเทศที่มีปัญหาในเรื่องการค้ามนุษย์ในรายงานประจำปีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่เพิ่งเผยแพร่ออกมา มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่า แม้จะมีความตื่นตัวกันมากขึ้นในเรื่องการค้ามนุษย์ แต่ก็ยังมีการค้ามนุษย์เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาทั่วโลก ซึ่งส่วนหนึ่งนั้น อาจจะเป็นผลของการสื่อสารติดต่อทางอินเทอร์เน็ตที่ล่อลวงผู้คนให้ตกเป็นทาสแรงงานหรือทาสทางเพศ และรมต. Hillary Clinton ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ กล่าวว่าแม้หลายต่อหลายประเทศจะมีกฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ออกมา แต่การบังคับใช้ไม่ได้ผลอย่างที่ตั้งเป้าไว้

บัญชีรายชื่อประเทศที่มีปัญหาในเรื่องการค้ามนุษย์ในรายงานประจำปีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่เพิ่งเผยแพร่ออกมา มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่า แม้จะมีความตื่นตัวกันมากขึ้นในเรื่องการค้ามนุษย์ แต่ก็ยังมีการค้ามนุษย์เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาทั่วโลก ซึ่งส่วนหนึ่งนั้น อาจจะเป็นผลของการสื่อสารติดต่อทางอินเทอร์เน็ตที่ล่อลวงผู้คนให้ตกเป็นทาสแรงงานหรือทาสทางเพศ และรมต. Hillary Clinton ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ กล่าวว่าอาจมีผู้ที่ตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ทั่วโลกมากถึง 27 ล้านคน และว่าแม้หลายต่อหลายประเทศจะมีกฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ออกมา แต่การบังคับใช้ไม่ได้ผลอย่างที่ตั้งเป้าไว้

รมต. กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่า ถึงเวลาที่จะต้องทำให้แน่ใจกันแล้วว่า มีการบังคับใช้กฎหมายที่ว่านี้ และประเทศต่างๆที่ออกกฎหมายในเรื่องนี้ ใช้เครื่องมือต่อต้านที่สร้างกันขึ้นมา

ในรายงานประจำปีที่ 11 ของกระทรวงที่เพิ่งเผยแพร่ออกมา มีชื่อประเทศที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ 3 เพิ่มขึ้นจาก 13 เป็น 23 ประเทศ ประเทศกลุ่มที่ 3 คือประเทศที่รัฐบาลไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำตามที่กฎหมายเรื่องการคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ของสหรัฐฉบับปี ค.ศ. 2000 กำหนดไว้ และก็ไม่ได้แสดงความพยายามที่จะปฏิบัติตามให้เห็น รายงานฉบับนี้อาศัยการวิเคราะห์ติดตามเรื่องการค้ามนุษย์ใน 184 ประเทศด้วยกัน

มีการจัดกลุ่มประเทศต่างๆทั่วโลกเกี่ยวกับเรื่องการค้ามนุษย์นี้ไว้ 3 กลุ่มใหญ่ๆ กลุ่มที่ 1 คือประเทศที่รัฐบาลปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำของกฎหมายเรื่องการคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ของสหรัฐอย่างเต็มที่ ประเทศเหล่านี้มักจะเป็นประเทศพัฒนาแล้ว แต่ก็มีบางประเทศกำลังพัฒนาที่เข้าอยู่ในกลุ่มนี้ เช่น ไนจีเรีย และมอริเชียส สำหรับเอเชีย มีไต้หวันเท่านั้นที่ติดอยู่ในกลุ่มนี้

กลุ่มที่ 2 คือกลุ่มประเทศที่ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำของกฎหมายดังกล่าวอย่างไม่เต็มที่ แต่กำลังพยายามอย่างมากที่จะทำให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

ในกลุ่มที่ 2 นี้ ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งพ่วงเข้าไว้ด้วย คือกลุ่มที่ 2 ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อประเทศที่ถูกจับตาดู หรือ Watch List ซึ่งมีเงื่อนไขเพิ่มเติมตรงที่มีจำนวนผู้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์อย่างร้ายแรงเป็นจำนวนมาก หรือที่กำลังเพิ่มจำนวนอย่างมาก และรัฐบาลของประเทศมิได้แสดงให้เห็นว่า กำลังเพิ่มความพยายามที่จะรณรงค์ต่อต้านในปีก่อนหน้านั้น หรือแสดงความมุ่งมั่นให้เห็นว่า จะเพิ่มความพยายามในปีต่อไป

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในกลุ่มที่ 2 ที่อยู่ใน Watch List โดยมีประเทศเพื่อนบ้าน กล่าวคือ เวียตนาม และมาเลย์เซีย ร่วมกลุ่มอยู่ด้วย แต่ประเทศเพิ่อนบ้านอื่นๆ กล่าวคือ อินโดนีเซีย กัมพูชา ลาว และฟิลิปปินส์นั้น อยู่ในกลุ่มที่ 2

พม่าเป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อยู่ในกลุ่มที่ 3

รายงานประจำปีเรื่องการค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ ยังชี้ถึงประเด็นหนึ่งที่เป็นที่โต้เถียงกันมานานแล้วในเรื่องแหล่งที่มาของความต้องการข่มเหงรังแกเด็กทางเพศที่เชื่อกันว่า มาจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากชาติตะวันตกเป็นหลัก และว่าเรื่องนี้มีให้เห็นทั่วไปในกัมพูชา ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ อินเดีย บราซิล จาเมก้า และเคนยา

รายงานฉบับนี้กล่าวถึงผลการศึกษาเรื่องเด็กขายบริการทางเพศในกรุงพนมเปญของกลุ่ม ECPAT หรือ End Child Prostitution and Trafficking ที่ระบุว่า จากการสัมภาษณ์เด็ก 43 คน 42 คนกล่าวว่า ลูกค้าขาประจำเป็นผู้ชายชาวเขมร

การศึกษาเรื่องเดียวกันในประเทศเคนยา ระบุเช่นเดียวกันว่า ลูกค้าประจำเป็นชาวเคนยาด้วยกันเอง และการศึกษาขององค์การแรงงานสากลในปี 2000 พบว่า ในอเมริกากลางและสาธารณรัฐโดมินิกัน สังคมยอมรับการค้าประเวณีของเด็กวัยรุ่น และ 60% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่า ถูกคนในครอบครัวข่มเหงรังแกทางเพศ หรือตนสมัครใจเอง

รายงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐให้ความเห็นว่า การเข้าใจถึงแหล่งที่มาของความต้องการ จะทำให้การดำเนินการปราบปรามตรงเป้าและได้ผลมากขึ้น เพราะนอกจากความต้องการในเรื่องนี้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้ว ก็ควรให้ความสนใจกับความต้องการในท้องที่นั้นๆด้วย

รายงานเรื่องการค้ามนุษย์ฉบับปีนี้เป็นปีที่สองที่ประเมินการค้ามนุษย์ในสหรัฐตามความประสงค์ของรมต. Clinton และแม้สหรัฐจะติดอยู่ในกลุ่มที่ 1 สหรัฐก็ยังถูกระบุไว้ด้วยว่า เป็นแหล่ง เป็นทางผ่าน และเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการค้ามนุษย์ ทั้งชาย หญิง และเด็ก ที่ถูกบังคับใช้แรงงาน และถูกกดขี่ข่มเหงทางเพศ โดยระบุว่านักค้ามนุษย์ฉวยประโยชน์จากโครงการวีซ่าสหรัฐที่อนุญาตให้แรงงานทางด้านการทำสวน ไร่นา และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเข้าไปทำงานในสหรัฐเป็นการชั่วคราวได้

ในขณะนี้ การลงโทษประเทศที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำของกฎหมายเรื่องการค้ามนุษย์ของสหรัฐฉบับนี้มีอยู่เพียงวิธีเดียว คือการระงับการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ซึ่งเท่าที่แล้วมา นำมาใช้น้อยมาก

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG