ลิ้งค์เชื่อมต่อ

"สุขภาพกาย vs สุขภาพการเงิน"? งานวิจัยชี้สุขภาพประชากรมีผลต่อเศรษฐกิจอเมริกัน


การศึกษาโดยบริษัทประกันสุขภาพ Blue Cross และบริษัท Moody’s Analytics ชี้ว่า สุขภาพที่ดีของประชากร มีส่วนสำคัญต่อสถานภาพและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ผู้ทำการวิเคราะห์ใช้ข้อมูลดิบจากลูกค้าประกันสุขภาพหลายล้านคน เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพของประชาชน และความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของเขตปกครองต่างๆ

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ดังกล่าวในเขตของมลรัฐของสหรัฐฯ ที่มีทั้งหมด 50 รัฐ

โดยผู้วิจัยพบว่า "หากประชากรของเขตที่ได้คะแนนด้านสุขภาพสูงสุด เขตเหล่านั้นจะมีรายได้ของประชากรรายบุคคลสูงกว่าเขตที่ประชากรซึ่งมีสุขภาพดีเท่าค่าเฉลี่ย ถึงเกือบ 4,000 ดอลลาร์ต่อปี"

นอกจากนั้น เขตที่ประชากรมีสุขภาพดีอันดับต้นๆ ยังมีอัตราคนว่างงานต่ำกว่า และอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงกว่าเขตที่ประชากรมีสุขภาพดีเท่าค่ามาตรฐานอีกด้วย

XS
SM
MD
LG