ลิ้งค์เชื่อมต่อ

จำนวนนักเรียนต่างชาติที่สมัครเรียนมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ ลดลงบางแห่ง


Graduating students in the Class of 2016 at City College of New York.

การสำรวจล่าสุดโดยสถาบัน Institute of Higher Education ชี้ว่า เกือบร้อยละ 40 ของสถาบันที่ตอบแบบสอบถาม 250 แห่ง มีจำนวนนักเรียนต่างชาติที่สมัครเรียนลดลง

การลดลงเห็นได้ชัดเจนในกลุ่มผู้สมัครเรียนจากประเทศแถบตะวันออกกลาง โดยลดลง 39% สำหรับการเรียนระดับปริญญาตรี และต่ำลง 31% สำหรับหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก

ผู้สมัครเรียนต่อสหรัฐฯ ที่มาจากตะวันออกกลาง ส่วนใหญ่เป็นประชาชนชาวคูเวต อิหร่าน และซาอุดิอาระเบีย ตามรายงานของ Institute of Higher Education

ในสหรัฐฯ มีนักเรียนต่างต่างเดินทางมาเรียนที่สถาบันต่างๆ กว่า 1 ล้านคน และนำรายได้เกือบ 33,000 ล้านดอลลาร์มาสู่เศรษฐกิจอเมริกัน

จำนวนนักเรียนจากจีนมีอยู่มากกว่า 3 แสนคนถือว่ามากที่สุด รองลงมาคืออินเดียที่มีนักเรียน 160,000 คนในสหรัฐฯ

ราวหนึ่งในสี่ของสถาบันที่ตอบแบบสอบถาม กล่าวว่า จำนวนนักเรียนจากทั้งสองประเทศลดลงเช่นกัน

XS
SM
MD
LG