ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ปฏิกิริยาและผลสะท้อนหลังการเลือกตั้งและกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่ผู้นำคนใหม่ของสหรัฐฯ


การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯที่ผ่านมาสร้างทั้งความผิดหวังและสมหวังให้กับผู้สนับสนุนจากทั้ง 2พรรคการเมืองใหญ่ขณะเดียวกันก็สร้างผลกระทบในวงกว้างถึงความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในแง่บวกและในแง่ลบ ในสมัยของประธานาธิบดีคนที่ 45 ของสหรัฐฯใน 4 ปีต่อจากนี้ ติดตามผลสะท้อนจากผู้คนในหลายรัฐทั่วอเมริกา

XS
SM
MD
LG