ลิ้งค์เชื่อมต่อ

จับตาบริษัทโฆษณาอเมริกันกำลังหมายมั่นปั้นมือจะทำเงินจากการเลือกตั้งผู้นำสหรัฐฯปีหน้า


ผู้เชี่ยวชาญการตลาดชี้ว่าโฆษณาหาเสียงทางสื่อออนไลน์จะเพิ่มขึ้นมาก โดยอาจมีมูลค่าสูงเกือบหนึ่งพันล้านดอลลาร์

ในขณะที่ผู้สนใจอยากจะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐ เริ่มประกาศตัวอย่างเป็นทางการว่าจะแข่งขันหาเสียงเพื่อให้ได้เป็นตัวแทนของพรรคในการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปลายปีหน้า บริษัททำโฆษณาหาเสียงทางการเมืองก็กำลังเตรียมตัวรับงานที่คาดกันว่าอาจมีการใช้จ่ายโดยรวมสูงหลายพันล้านดอลลาร์

คาดกันว่า นอกจากจะอาศัยสื่อดั้งเดิม คือ โทรทัศน์ วิทยุ และสิ่งพิมพ์สำหรับการโฆษณาหาเสียงแล้ว ผู้เชี่ยวชาญการตลาดให้ความเห็นว่าแนวโน้มที่เริ่มต้นในปี ค.ศ. 2010 ซึ่งก็คือการโฆษณาหาเสียงทางดิจิทัลหรือออนไลน์จะเพิ่มขึ้นมาก โดยอาจมีมูลค่าสูงเกือบหนึ่งพันล้านดอลลาร์

ความจูงใจของการหาเสียงออนไลน์คือการกำหนดเป้าหมายผู้รับฟังได้โดยเฉพาะเจาะจง ด้วยการนำฐานข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมาเปรียบเทียบกับข้อมูลทางด้านการใช้อินเทอร์เน็ต ประวัติการเสียภาษีและอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงพาณิชย์ที่หาได้

จากนั้น ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ต้องการเสียงสนับสนุนทางด้านสิ่งแวดล้อมในบริเวณนคร Detroit ก็สามารถส่งโฆษณาหาเสียงออนไลน์ของตนไปถึงผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใน Detroit ที่เคยพิมพ์คำว่า ‘Toyota Prius’ เข้าไปใน Google ได้ทันที

XS
SM
MD
LG