ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สหรัฐหมิ่นเหม่กับการไม่มีเงินชำระหนี้ตามกำหนด


สหรัฐหมิ่นเหม่กับการไม่มีเงินชำระหนี้ตามกำหนด
สหรัฐหมิ่นเหม่กับการไม่มีเงินชำระหนี้ตามกำหนด

ปัญหาเรื่องการเพิ่มเพดานหนี้ให้กับรัฐบาลสหรัฐ ยังเป็นเรื่องที่สมาชิกรัฐสภาทำความตกลงกันไม่ได้อยู่ต่อไป แต่ประธานสภาฯ ส.ส. John Boehner พยากรณ์ไว้ว่า ในที่สุดแล้ว สมาชิกพรรค Republican ในสภาฯก็คงจะยอมรับร่างก.ม. ที่เป็นผลของการประนีประนอมในบางลักษณะ

ปัญหาเรื่องการเพิ่มเพดานหนี้ให้กับรัฐบาลสหรัฐ ยังเป็นเรื่องที่สมาชิกรัฐสภาทำความตกลงกันไม่ได้อยู่ต่อไป เมื่อต้นสัปดาห์ สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งพรรค Republican มีเสียงข้างมาก ผ่านร่างกฎหมายที่มีชื่อเรียกว่า “Cut, Cap and Balance” ออกมา

ในเวลานั้น ประธานสภาฯ ส.ส. John Boehner กล่าวเกี่ยวกับร่างก.ม.ฉบับนี้ไว้ว่า สมาชิกพรรค Republican ได้ให้แผนที่มีความรับผิดชอบและแจกแจงรายละเอียดไว้ในร่างก.ม.ที่รัฐสภาฯได้ลงมติให้ความเห็นชอบ เพราะฉะนั้น วุฒิสภาก็ควรจะลงมติให้ความเห็นชอบด้วยเช่นกัน

แต่ผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภา วุฒิสมาชิก Harry Reid ของพรรค Democrat กล่าวว่า ร่างก.ม.ฉบับนี้ไม่มีโอกาสแม้กระทั่ง 1 ในล้านที่จะผ่านวุฒิสภา

ขณะเดียวกัน สว. Harry Reid ก็เรียกร้องให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของทั้งสองพรรค ช่วยกันหาทางทำความตกลงกันให้ได้ในเรื่องการลดการขาดดุลงบประมาณ ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มเพดานหนี้ได้

สว. Harry Reid กล่าวว่า ชาวพรรค Democrat ได้แสดงให้เห็นว่า เต็มใจที่จะทำงานร่วมกับชาวพรรค Republican ในแผนที่จริงจังและมีเหตุผล

ถ้าเพิ่มเพดานหนี้ไม่ด้ภายในวันที่ 2 สิงหาคม รัฐบาลสหรัฐจะไม่สามารถชำระหนี้สินได้ตามกำหนด ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายพยายามจะหลีกเลี่ยงมิให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้น

วุฒิสภากำลังพิจารณา “Cut, Cap and Balance” แต่เป็นที่คาดว่าร่างก.ม.ฉบับนี้จะไม่ผ่านวุฒิสภา

และในวันพฤหัสบดี แม้ประธานสภาฯ ส.ส. John Boehner สั่งงดการประชุมในช่วงสุดสัปดาห์ ซึ่งหมายความว่า ถ้ามีใครเสนอแผนทางเลือกขึ้นมา กว่าสภาฯจะหยิบยกมาพิจารณาได้ก็ใกล้วันที่ 2 สิงหาคมเข้าไปทุกที

ในวันเดียวกันนี้ ส.ส. Boehner พยากรณ์ไว้ด้วยว่า ในที่สุดแล้วสมาชิกพรรค Republican ในสภาฯ คงจะยอมรับร่างก.ม. ที่เป็นผลของการประนีประนอมในบางลักษณะ

ร่างก.ม. “Cut, Cap and Balance” นี้ จะลดการใช้จ่ายของรัฐบาลกลาง จำกัดการใช้จ่ายดังกล่าวในอนาคต มิให้เกิน 18% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ หรือ GDP และระบุไว้ด้วยว่า จะต้องมีบทแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้รัฐบาลใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างสมดุลทุกปี

สว. Barbara Boxer สังกัดพรรค Democrat จากรัฐ California ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับร่างก.ม. ฉบับนี้ว่า ครั้งสุดท้ายที่สหรัฐจำกัดการใช้จ่ายไว้ที่ 18% ของ GDP นั้น คือปี ค.ศ. 1966 ซึ่งเป็นปีที่เพลงฮิตอันดับหนึ่งในอเมริกาคือ เพลง “I’m a Believer” ของคณะนักร้อง The Monkeys และถามต่อไปว่า มีใครบ้างที่เกิดในปีนั้น

XS
SM
MD
LG