ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รายงาน UNICEF ระบุเนเธอร์แลนด์และแถบสแกนดิเนเวียคือประเทศที่เด็กๆมีสภาพความเป็นอยู่ดีที่สุดในหมู่ประเทศพัฒนาแล้ว


ในรายงานชิ้นใหม่ของกองทุนเด็กระหว่างประเทศหรือ UNICEF ชื่อ Child well-being in rich countries หรือสภาพความเป็นอยู่ของเด็กในประเทศมั่งคั่ง UNICEF ได้ใช้ดัชนี 5 อย่างคือ สภาพความเป็นอยู่ในทางวัตถุ สุขภาพความปลอดภัย การศึกษา พฤติกรรม และสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่พักอาศัย ในการวัดอัตราความอยู่ดีมีสุขของเด็กๆในประเทศพัฒนาแล้วรวม 29 ประเทศ

ผลการสำรวจวิจัยพบว่า เนเธอร์แลนด์และประเทศแถบสแกนดิเนเวีย 4 ประเทศ คือ ฟินแลนด์ นอร์เวย์ สวีเดนและไอซ์แลนด์ ติดอยู่ใน 5 อันดับแรกของประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเติบโตของเด็ก ๆ ส่วนประเทศในยุโรปที่กำลังมีปัญหาด้านการเงิน ได้แก่ กรีซ อิตาลี ปอร์ตุเกส และสเปน ต่างอยู่ในส่วนครึ่งล่างของการจัดอันดับ โดยมีโรเมเนียอยู่ในอันดับสุดท้าย

สำหรับประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลกคือสหรัฐนั้น ติดอยู่ในอันดับที่ 26 จากทั้งหมด 29 ประเทศ เนื่องจากยังมีเด็กอเมริกันจำนวนมากที่อยู่ในครอบครัรายได้ต่ำ และยังคงมีช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยในระดับสูงเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ

คุณ Chis de Neuborg หัวหน้าฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจและสังคมแห่งสำนักวิจัยของ UNICEF ระบุว่า เด็กอเมริกันราว 1 ใน 4 อาศัยอยู่ในครอบครัวที่ยากจน ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงจนน่าตกใจ เนื่องจากอเมริกามีระบบการศึกษาและการแพทย์ที่ดีเยี่ยม แต่ปัญหาคือคนยากจนยังคงเข้าถึงระบบเหล่านั้นได้ยาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมในสังคมอเมริกันที่แตกต่างจากประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ

อย่างไรก็ตาม คุณ Chis de Neuborg ชี้ว่าเมื่อพิจารณาในด้านอัตราการดื่มแอลกอฮอล์และด้านการถูกเด็กอื่นรังแก พบว่าสหรัฐยังดีกว่าประเทศในยุโรปหลายประเทศ แต่อีกด้านหนึ่ง เด็กวัยรุ่นผู้หญิงในอเมริกามีอัตราการตั้งครรภ์สูงกว่าเด็กวัยรุ่นหญิงในยุโรปถึง 2 เท่า ขณะที่อัตราการเสียชีวิตของเด็กทารกและเด็กเล็กในอเมริกาก็สูงกว่าประเทศทางยุโรปถึง 2 เท่าเช่นกัน
รายงานของ UNICEF ชิ้นนี้ยังระบุถึงความกังวลในเรื่องผลกระทบของมาตรการรัดเข็มขัดที่มีต่อเด็กๆในประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งคุณ Chis de Neuborg บอกว่า UNICEF ไม่เห็นด้วยกับการลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆและครอบครัวของเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษา

ในส่วนที่เป็นความก้าวหน้าในรายงานชิ้นนี้มีหลายด้าน เช่นอัตราการเสียชีวิตของเด็กทารกได้ลดลงในทุกประเทศที่ทำการสำรวจ อัตราการศึกษาต่อในระดับสูงเพิ่มขึ้นโดยรวม ส่วนอัตราการสูบบุหรี่หรือใช้ยาเสพติดในกลุ่มเด็กวัยรุ่นก็อยู่ในระดับต่ำ ในขณะที่ 99% ของกลุ่มเด็กผู้หญิงในประเทศที่ทำการสำรวจบอกว่า พวกตนไม่เคยตั้งครรภ์ในช่วงที่เป็นวัยรุ่นแต่อย่างใด
XS
SM
MD
LG