ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ความพร้อมของไทยกับการสมัครเป็นสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในอีก 6 ปีข้างหน้า


ความพร้อมของไทยกับการสมัครเป็นสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในอีก 6 ปีข้างหน้า
ความพร้อมของไทยกับการสมัครเป็นสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในอีก 6 ปีข้างหน้า

การสัมภาษณ์เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจำสหประชาชาติในประเด็นความคืบหน้าของไทย ที่แสดงเจตจำนงค์เตรียมสมัครเป็นสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ หรือ UNSC ในปีพ.ศ. 2560 ด้วยความคาดหวังว่าจะเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญที่จะมีส่วนยกระดับบทบาทของไทยต่อเวทีระดับโลกได้

นายนรชิต สิงหเสนี เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมการเตรียมสมัครเข้าไปทำหน้าที่1 ใน 10 สมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ หรือ UNSC ในปีพุทธศักราช 2560 หรือในปี 6 ปีข้างหน้า ซึ่งที่ผ่านมาไทยเคยได้รับเลือกให้ทำหน้าที่สำคัญนี้มาแล้วเพียงครั้งเดียวเมื่อปีพ.ศ. 2528 – 2529

เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจำสหประชาชาติ กล่าวว่า การเตรียมการของไทยเริ่มต้นมาล่วงหน้าแล้วอย่างน้อย 4 ปี เพราะนอกจากคณะรัฐมนตรีจะต้องอนุมัติการสมัครเข้าเป็นสมาชิกแล้ว คณะทูตถาวรของไทยประจำสหประชาชาติยังต้องแสดงเจตจำนงค์การสมัครอย่างเป็นทางการให้ประเทศในภูมิภาคอาเซียน และกลุ่มประเทศทวีปเอเชีย รวมไปถึงประเทศสมาชิกสหประชาชาติทุกประเทศอีก 192 ประเทศได้รับทราบ

นายนรชิต สิงหเสนี ย้ำว่าการเข้าไปมีบทบาทใน UNSC จะมีส่วนทำให้ไทยสามารถยกระดับภาพลักษณ์ วิสัยทัศน์ และความก้าวหน้าเชิงการทูตและการเมืองระหว่างประเทศ เช่นเดียวกับเพิ่มโอกาสการมีบทบาทการกำหนดท่าทีต่อประเด็นต่างๆของโลกได้มากขึ้น เพราะคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ถือเป็นองค์กรหลักที่มีะบทบาทสำคัญด้านการรักษาสันติภาพ ความมั่นคงและแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศโดยตรง

คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือUNSC มีสมาชิก 15 ประเทศ ประกอบไปด้วยสมาชิก 2 ประเภท คือ สมาชิกถาวร 5 ประเทศ และสมาชิกไม่ถาวร 10 ประเทศที่หมุนเวียนมาจากการเลือกตั้งของประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ในพื้นฐานของการตัวแทนจากภูมิภาคต่างๆของโลก มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี และไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งซ้ำได้ในทันทีเมื่อหมดวาระ

XS
SM
MD
LG