ลิ้งค์เชื่อมต่อ

เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย-พม่า ความหวังสันติภาพบนดินแดนความขัดแย้ง


บรรยากาศการค้าชายแดนไทยและพม่าด้านอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่กำลังคึกคักจากแผนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ สร้างแรงจูงใจด้านลงทุนและทำธุรกิจ กลายเป็นความหวังที่จะช่วยปรับเปลี่ยนดินแดนที่เคยเป็นเขตความขัดแย้งกับชนกลุ่มน้อยในพม่าให้ก้าวไปสู่สันติภาพมากขึ้น

หมวดหมู่

XS
SM
MD
LG