ลิ้งค์เชื่อมต่อ

จุดๆๆ... ส่งข้อความแบบถูกหลักไวยกรณ์อาจถูกมองว่าเป็นสัญญาณของความไม่จริงใจ


การส่ง text ข้อความภาษาอังกฤษที่จบประโยคด้วยจุด full stop อาจถูกตีความจากผู้รับสารว่าไม่ค่อยจริงใจ

มหาวิทยาลัย Binghamton ของสหรัฐฯ ชี้ว่าการส่ง text ข้อความภาษาอังกฤษที่จบประโยคด้วยจุด full stop อาจถูกตีความจากผู้รับสารว่าไม่ค่อยจริงใจ

นักวิจัยบอกว่าที่เป็นเช่นนั้น อาจเป็นเพราะผู้ส่ง text ไม่สามารถเห็นการสนทนาตามปกติได้ และอาศัยเพียงตัวอักษร และอิโมจิ เป็นเครื่องสื่อสาร รวมถึงการพิมพ์ผิดโดยตั้งใจเพื่อสะท้อนธรรมชาติของการถ่ายทอดด้วยวาจา

ดังนั้นการพิมพ์แบบถูกไวยกรณ์ทุกประการ แต่ไม่ได้สะท้อนธรรมชาติของการพูดคุย จึงถูกมองว่าเป็นสัญญาณของความไม่จริงใจได้

XS
SM
MD
LG