ลิ้งค์เชื่อมต่อ

'ความเครียดสูง' เพราะเสพติดเทคโนโลยีสมัยใหม่ นักวิจัยแนะนำให้ใช้ 'ดิจิตัล ดีท็อกซ์' !


please wait

No media source currently available

0:00 0:03:24 0:00

ปัจจุบัน เกือบ 90% ของคนอเมริกัน ต้องคอยเช็คข้อความในโทรศัพท์มือถือ สื่อสังคมออนไลน์ หรืออีเมล์ บ่อยๆ หรือเป็นประจำ ซึ่งรายงานของ American Psychological Association (APA) ระบุว่า อาการเสพติดเทคโนโลยีเหล่านี้กำลังทำให้เกิดความเครียดเพิ่มขึ้น

ผลวิจัยของสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน หรือ American Psychological Association ที่สำรวจกลุ่มตัวอย่างอายุมากกว่า 18 ปี จำนวน 3,511 คน ระหว่างเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว ชี้ให้เห็นว่า ผู้ที่เช็คข้อความในโทรศัพท์มือถือ สื่อสังคมออนไลน์ หรืออีเมล์ บ่อยๆ มักมีอาการเครียดมากกว่าผู้ที่เช็คข้อความเหล่านั้นน้อยกว่า

การวิจัยที่ว่านี้ทดสอบด้วยการให้กลุ่มตัวอย่างแต่ละคนที่ระบุว่ามีอัตราการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในระดับที่แตกต่างกัน ตอบแบบสอบถามโดยให้คะแนน 1 – 10 สำหรับระดับความเครียดที่ตนรู้สึก โดย 1 คือเครียดน้อยที่สุด และ 10 คือเครียดมากที่สุด จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาประมวลผล

ผลวิจัยพบว่าผู้ที่เช็คข้อความในโทรศัพท์มือถือ สื่อสังคมออนไลน์ หรืออีเมล์ บ่อยๆ มีระดับความเครียดเฉลี่ยที่ 5.3 ขณะที่ผู้ที่เช็คข้อความเหล่านั้นน้อยกว่า มีระดับความเครียดเฉลี่ยที่ 4.4

ส่วนคนอเมริกันวัยทำงานที่เช็คข้อความในสื่อหรือเทคโนโลยีนั้นบ่อยๆ มีระดับความเครียดเฉลี่ยสูงกว่า คือ 6.0

คุณ Lynn Bufka รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนโยบายของ American Psychological Association กล่าวว่า “เทคโนโลยีมือถือและสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้วิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไปมาก รวมถึงวิธีการสื่อสารด้วย ซึ่งการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้มีประโยชน์ด้านการสื่อสารและหาข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว แต่ก็อาจก่อผลเสียทั้งกับสุขภาพกายและสุขภาพจิตได้เช่นกัน”

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองคือกลุ่มที่มีความเครียดสูงที่สุด ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ต้องคอยตรวจสอบพฤติกรรมการใช้เครื่องมือสื่อสารยุคใหม่ของบุตรหลาน โดยมีผู้ปกครองถึง 94% ที่ยอมรับว่าตนพยายามจำกัดการใช้เทคโนโลยีของลูกๆ และ 58% บอกว่ารู้สึกเครียดที่เด็กๆ ติดอุปกรณ์มือถือหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่มากเกินไป และกังวลว่าสื่อสังคมออนไลน์จะมีผลต่อพฤติกรรมและความคิดของลูก

นอกจากนี้ มีผู้ปกครอง 45% ที่มองว่าเครื่องมือสื่อสารยุคใหม่ทำให้ครอบครัวขาดปฏิสัมพันธ์เหมือนที่เคยเป็นมา

อีกประเด็นที่น่าสนใจจากผลสำรวจครั้งนี้คือ มีคนอเมริกันถึง 65% ที่เห็นด้วยว่า การระงับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆ เป็นระยะเวลาหนึ่ง หรือที่เรียกว่า “Digital Detox” จะส่งผลดีต่อสุขภาพจิตได้

โดยคุณ Lynn Bufka แนะนำว่า “การพักเบรคหรือ Digital Detox คือหนทางที่ดีที่สุดในการช่วยลดความเครียดที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ นอกจากนี้ พ่อแม่ที่หยุดใช้เครื่องมือสื่อสารยุคใหม่เป็นระยะเวลาหนึ่ง ยังช่วยสร้างตัวอย่างที่ดีให้กับลูกๆ ด้วย”

อย่างไรก็ตาม รายงานชี้ว่ามีเพียง 28% เท่านั้น ที่บอกว่าเคยพักเบรคจากเทคโนโลยีเหล่านั้นอย่างจริงๆ จังๆ

XS
SM
MD
LG