ลิ้งค์เชื่อมต่อ

โครงการ Amazing Thailand Roadshow to USA and Canada 2011 ในสหรัฐและแคนาดา


โครงการ Amazing Thailand Roadshow to USA and Canada 2011 ในสหรัฐและแคนาดา

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของททท. ตลอดจนผู้ประกอบการภาคเอกชน พร้อมทั้งคณะนักแสดงจาก Patravadi Theatre นำโดยคุณภัทราวดี มีชูธน มาจัดโครงการ Amazing Thailand Roadshow to USA and Canada 2011 ในสหรัฐและแคนาคา

ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อธิบายจุดมุ่งหมายของโครงการนี้ และอธิบายว่า โครงการนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทั้งของไทยและสหรัฐและแคนาดา ได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลและเจรจาธุรกิจกัน ในนครต่างๆ 6 นครด้วยกัน

โครงการ Amazing Thailand Roadshow ครั้งนี้ หลังจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และการรับประทานอาหารค่ำแล้ว ยังมีการแสดงวัฒนธรรมไทยร่วมสมัยเรื่องร่ายพระลอ โดยคณะนักแสดงจาก Patravadi Theatre นำโดยคุณภัทราวดี มีชูธน ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งด้วย ดังที่ชนิดา อังคณารักษ์ บันทึกมาเสนอ

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG