ลิ้งค์เชื่อมต่อ

คุณศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนิวยอร์ค อธิบายถึงโครงการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวอเมริกัน เดินทางมายังประเทศไทย


คุณศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนิวยอร์ค อธิบายถึงโครงการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวอเมริกัน เดินทางมายังประเทศไทย

ในช่วงนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนิวยอร์ค กำลังมีโครงการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวอเมริกัน เดินทางมายังประเทศไทย ก่อนเดินทางไปประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค โดยใช้ประเทศไทยเป็นประตูสู่อินโดจีน ในโครงการ Thailand Gateway to Indochina

คุณศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนิวยอร์ค อธิบายถึงโครงการนี้ และมาตรการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยว พำนักอยู่ในประเทศไทย นานกว่าประเทศอื่นในภูมิภาค ดังที่ชนิดา อังคณารักษ์ บันทึกมาเสนอ

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG