ลิ้งค์เชื่อมต่อ

เยาวชนอเมริกันกว่าครึ่งหนึ่งมองการเรียนสายวิทย์ยากเกินไป


“STEM Careers of the Future” guide book
“STEM Careers of the Future” guide book

ขณะนี้มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องของภาครัฐให้นักเรียนอเมริกันสนใจเรียนสาขาวิทยาศาสตร์ ที่เรียกว่า STEM ศึกษา ซึ่งย่อมาจาก Science Technology Engineering and Mathematics

ในขณะเดียวกัน อาชีพสาย STEM ที่คิดเป็นร้อยละ 13 ของภาคแรงงาน น่าจะมีการขยายการจ้างงานรวดเร็วกว่างานสาขาอื่นๆ ต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีจากนี้

อย่างไรก็ตาม ความสนใจในวิชาเหล่านี้ยังเกิดขึ้นไม่เต็มที่ในหมู่เยาวชน สถิติของกระทรวงศึกษาธิการสหรัฐฯ ระบุว่า มีนักเรียนเพียงร้อยละ 16 ที่สนใจอาชีพสาย STEM ศึกษา

และแม้ว่านักเรียนเหล่านี้เลือกเรียนวิชาเอกขั้นมหาวิทยาลัยในสาขาใดสาขาหนึ่งของ STEM มีเพียงครึ่งหนึ่งของเยาวชนกลุ่มนี้ที่เลือกทำงานสายอาชีพที่เกี่ยวกับ STEM โดยตรง

การทำสำรวจของ Pew Research Center ช่วยอธิบายว่าเหตุใดเยาวชนจึงขาดความสนใจในการเลือกเส้นทางการศึกษาและอาชีพที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์

ร้อยละ 64 ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่า STEM เป็นสาขาการเรียนที่ยากเกินไป หรือไม่ก็น่าเบื่อเกินไป โดยกลุ่มที่คิดว่ายากมีอยู่เป็นร้อยละ 52 และที่บอกว่าน่าเบื่อคิดเป็นร้อยละ 12

การศึกษาชิ้นนี้ระบุด้วยว่า เยาวชนได้รับการกระตุ้นจากสังคมโดยรวมไม่มากนักให้เรียนสาขา STEM ศึกษา กล่าวคือ มีชาวอเมริกันเพียง 1 ใน 3 เท่านั้นที่บอกนักเรียนมัธยมปลายว่าพวกเขาควรเลือกเส้นทางเรียนต่อสายนี้

คนส่วนมาก หรือร้อยละ 66 ของผู้ที่ทำงานสาย STEM บอกว่า ถ้ามองกลับไปสมัยเป็นนักเรียนพวกตนชอบทั้งวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

และเมื่อถามผู้ที่ทำงานสายอื่น ไม่ถึงครึ่งหรือร้อยละ 45 กล่าวว่าพวกตนไม่ชอบทั้งสองวิชาที่ว่ามา

(รัตพล อ่อนสนิท เรียบเรียงจากรายงานของ Bryan Lynn)

XS
SM
MD
LG