ลิ้งค์เชื่อมต่อ

“สเปน” เตรียมแซงญี่ปุ่น ขึ้นแท่นพลเมืองอายุยืนที่สุดในโลก ในอีก 22 ปีข้างหน้า


สเปนจะกลายเป็นประเทศที่มีพลเมืองอายุขัยเฉลี่ยมากที่สุดในโลก ภายในปี ค.ศ. 2040 หรืออีก 22 ปีข้างหน้า แซงหน้าญี่ปุ่นที่ครองแชมป์พลเมืองอายุยืน

ขณะเดียวกันการประเมินและจัดอันดับของสถาบัน IHME (Institute for Health Metrics and Evaluation) ครั้งนี้พบว่าอันดับของสหรัฐฯ ลดลงอย่างมาก ในการศึกษาชิ้นนี้ที่รวบรวมข้อมูลสถิติด้านสุขภาพของประชากร 195 ประเทศทั่วโลก

10 อันดับแรกของประเทศที่มีพลเมืองอายุยืนที่สุดในโลก ในปี ค.ศ. 2040 ตามการคาดการณ์ของ IHME ได้แก่ สเปน ที่มีอายุขัยเฉลี่ย 85.8 ปี ญี่ปุ่น 85.7 ปี สิงคโปร์ 85.4 ปี สวิตเซอร์แลนด์ 85.2 ปี โปรตุเกส 84.5 ปี อิตาลี 84.5 ปี อิสราเอล 84.4 ปี ฝรั่งเศส 84.3 ปี ลักเซมเบิร์ก 84.1 ปี และออสเตรเลีย 84.1 ปี

ขณะที่พลเมืองสหรัฐฯ จะมีอายุขัยเฉลี่ย 79.8 ปี ลดลงจากอันดับ 43 ของโลกมาอยู่ที่ 64 ในปี ค.ศ. 2040

ส่วนพลเมืองในประเทศไทยมีอายุขัยเฉลี่ยอยู่ที่ 70.80 ปี ตามข้อมูลของรายงานชิ้นนี้

ทั้งนี้ นายไคล์ ฟอร์แมน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลของ IHME ซึ่งเป็นหัวหน้าการวิจัยฉบับล่าสุด ที่นำมาตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ Lancet ชี้ว่า 5 ปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรในการศึกษาชิ้นนี้ ได้แก่ ภาวะความดันโลหิตสูง ระดับค่าดัชนีมวลกาย หรือ BMI ที่สูง ระดับน้ำตาลในเลือดสูง การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์

ขณะที่ปัญหาด้านมลพิษทางอากาศเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับ 6 ในการศึกษาชิ้นล่าสุดนี้

นอกจากนี้ การวิจัยยังพบว่า มีการเสียชีวิตของผู้คนทั่วโลกอันเนื่องมาจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อ หรือ NCDs กันมากขึ้น อาทิ โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคหลอดลมอุดตันเรื้อรัง โรคไตเรื้อรัง และมะเร็งปอด

ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการลดปัจจัยเสี่ยงของโรค การให้การศึกษาและสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรค

XS
SM
MD
LG