ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การประชุมที่เกาหลีใต้เรื่องประสิทธิผลของความช่วยเหลือต่างประเทศ เน้นความโปร่งใสและขีดความสามารถของประเทศกำลังพัฒนา


การประชุมที่เกาหลีใต้เรื่องประสิทธิผลของความช่วยเหลือต่างประเทศ เน้นความโปร่งใสและขีดความสามารถของประเทศกำลังพัฒนา

การประชุมระดับสูงครั้งที่สี่ที่เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้เรื่องประสิทธิผลของความช่วยเหลือต่างประเทศ หรือ The Fourth High Level Forum on Aid Effectiveness ซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคมจะมีตัวแทนจากหน่วยงาน NGO องค์กรการกุศล รัฐบาลประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือ และภาคธุรกิจกว่าสองพันคนเข้าร่วม โดยประเด็นสำคัญของการประชุมครั้งนี้ คือการประเมินสถานะของความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา และหารือมาตรการต่างๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพและการจัดการความสนับสนุนของทั้งประเทศผู้ให้และประเทศผู้รับความช่วยเหลือ


ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาจำนวนโครงการช่วยเหลือระหว่างประเทศต่างๆ เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวและจำนวนประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือก็เพิ่มขึ้นด้วย แต่ผลการศึกษาชิ้นหนึ่งระบุว่ากระทรวงการคลังของบางประเทศต้องใช้เวลาราว 30 % ในการจัดการกับโครงการกว่า 250 โครงการที่ได้รับในแต่ละปี แทนที่จะใช้เวลากับทรัพยากรเพื่อวางแผนพัฒนาระยะยาว ดังนั้นแนวคิดหนึ่งขณะนี้คือการประสานและบริหารโครงการช่วยเหลือร่วมกันระหว่างประเทศผู้บริจาคเงิน เพื่อให้มีโครงการขนาดใหญ่แต่จำนวนน้อยลง แทนที่จะเป็นโครงการเล็กๆ จำนวนมากมาย แนวคิดอีกเรื่องคือการส่งเสริมให้ประเทศกำลังพัฒนาผู้ได้รับความช่วยเหลือมีส่วนยกร่างแผนพัฒนาประเทศด้วยตนเอง และสร้างขีดความสามารถของประเทศเหล่านี้ในการบริหารจัดการโครงการพัฒนา เพราะมิฉะนั้นแล้วการต้องพึ่งพาบุคลากรและหน่วยงานของต่างประเทศในการบริหารโครงการพัฒนา จะทำให้ประเทศเหล่านี้ไม่สามารถพัฒนาขีดความสามารถของตนเองขึ้นได้

ตัวเลขประมาณการณ์ขณะนี้แสดงว่าในแต่ละปี จำนวนเงินช่วยเหลือระหว่างประเทศมีสูงถึงราวหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันล้านดอลล่าร์ แต่ราวหนึ่งในสามเป็นความช่วยเหลือแบบที่ผูกพันให้ต้องซื้อสินค้าและบริการจากประเทศผู้ให้ ซึ่งนาย Lawrence Macdonald ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและการให้การศึกษาด้านนโยบายของ Center for Global Development ในกรุงวอชิงตันชี้ว่า เงื่อนไขเหล่านี้ไม่เป็นผลดีและทำให้ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากขึ้นแทนที่จะช่วยประหยัดเงิน

นอกจากนี้ ประเด็นอื่นๆ ซึ่งคาดว่าจะมีการหารือในที่ประชุม The Fourth High Level Forum on Aid Effectiveness ที่เมืองปูซานของเกาหลีใต้ คือเรื่องการเพิ่มความโปร่งใสของประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งการปรับปรุงระบบติดตามการใช้จ่ายเงินและการตรวจสอบประเมินผลของโครงการ เป็นต้น

XS
SM
MD
LG