ลิ้งค์เชื่อมต่อ

เว้น 'ระยะห่างทางสังคม' อย่างไรจึงจะพอดี?


APTOPIX Virus Outbreak Philippines
APTOPIX Virus Outbreak Philippines
please wait

No media source currently available

0:00 0:04:18 0:00

ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของสหรัฐหรือ CDC ออกคำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการเพื่อช่วยบรรเทาหรือลดการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในชุมชนด้วยวิธี social distancing ซึ่งก็คือการสร้างระยะห่าง หรือเว้นช่องว่างทางสังคม ที่หมายถึงการถึงการตั้งใจใช้ความพยายามเพื่อลดโอกาสการรับหรือแพร่เชื้อ โดยการลดการติดต่อสัมผัสอย่างใกล้ชิดระหว่างบุคคล

และมาตรการ social distancing นี้อาจสามารถนำมาปรับใช้ขยายผลขึ้นหรือลงได้เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีลักษณะเฉพาะของชุมชน ลักษณะประชากรส่วนใหญ่ และโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพ เป็นต้น

คำถามที่มักจะมีเกี่ยวกับ social distancing ก็คือ เราควรเลี่ยงการทานข้าวนอกบ้านหรือการเที่ยวบาร์หรือไม่ ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่า สำหรับในสถานการณ์ที่ยังไม่เข้าขั้นการระบาดขนานใหญ่ เราอาจยังไปทานข้าวนอกบ้านได้แต่ควรเลือกสถานที่ที่คนไม่แน่น และรักษาระยะห่างจากลูกค้ารายอื่นราว 1 – 2 เมตร

คำถามต่อไปคือ เรายังสามารถไปออกกำลังกายที่พิตเนสเซ็นเตอร์หรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละคน แต่หากตัดสินใจจะไปแล้วควรเลือกไปในเวลาที่คนน้อย และเลือกสถานที่ซึ่งมีแนวทางการรักษาความสะอาดและการฆ่าเชื้อบนพื้นผิวอย่างจริงจัง

แนวทางพิจารณาดังกล่าวยังนำไปใช้ได้กับการไปซูเปอร์มาร์เก็ตที่ควรเลือกเวลาช่วงเช้าตรู่ หรือตอนดึก เพื่อเลี่ยงผู้คนเช่นกัน

สำหรับคำถามเกี่ยวกับการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ผู้เชี่ยวชาญแนะนำเช่นกันว่า เราควรเลือกอยู่ในจุดที่ห่างจากผู้โดยสารคนอื่นมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และในทางกลับกัน หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบเรื่องการขนส่งสาธารณะก็ควรเพิ่มจำนวนรถเพื่อช่วยลดความหนาแน่นของผู้โดยสารต่อพาหนะลง

และคำถามที่สำคัญสำหรับคนหนุ่มสาวซึ่งมีบทบาทเป็นอย่างมากในการช่วยลดโอกาสการติดหรือแพร่เชื้อ คือเรื่องการออกเดท การไปงานแต่งงาน และการร่วมกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ ซึ่งเรื่องนี้ผู้เชี่ยวชาญแนะว่า หากเราแน่ใจว่าคู่เดทหรือผู้จะไปร่วมงานสังคมนั้นมีจิตสำนึกเรื่องการรักษาสุขภาพเป็นอย่างดี เราก็อาจจะทำอย่างที่ต้องการได้

และหากสามารถเปลี่ยนสถานที่นัดพบจากพื้นที่ปิดให้เป็นพื้นที่เปิดโล่ง เรื่องนี้จะเป็นผลดีมากทีเดียว

XS
SM
MD
LG