ลิ้งค์เชื่อมต่อ

กลุ่มสิทธิสัตว์คัดค้านการถ่าย 'เซลฟี่' กับสัตว์ป่า


This Dec. 29, 2013 photo shows Nathaniel Harpaz, a tourist from New York City, holding a sloth in Puerto Alegria on the Peruvian side of the Amazon, just across the river from Colombia.
This Dec. 29, 2013 photo shows Nathaniel Harpaz, a tourist from New York City, holding a sloth in Puerto Alegria on the Peruvian side of the Amazon, just across the river from Colombia.

การสัมผัสจับต้องอาจเป็นอันตรายและทำให้สัตว์เกิดความเครียดได้

กลุ่มที่ทำงานด้านการพิทักษ์สิทธิสัตว์ชื่อ World Animal Protection ออกคำแนะนำถึงนักท่องเที่ยวผู้นิยมไปเยือนป่าแอมะซอนว่า ไม่ควรถ่ายรูปเซลฟี่ร่วมกับสัตว์!

คำเตือนของกลุ่มนี้ระบุถึงผลเสียที่จะมีต่อสัตว์ จากการถ่ายรูปแบบเซลฟี่โดยมีสัตว์เป็นเครื่องประกอบฉาก โดยทางกลุ่มบอกว่าถ้าเรามีความใส่ใจห่วงใยในสัตว์ก็ไม่ควรทำเช่นนี้ต่อไป

เหตุผลของเรื่องนี้ไม่ใช่อันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว แต่การนำสัตว์มาช่วยประกอบฉากสำหรับถ่ายภาพนั้น หมายถึงว่าสัตว์ดังกล่าวจะต้องถูกขังไว้โดยไม่ได้อยู่ตามสภาพธรรมชาติ และอาจขาดการดูแลที่ดี

และบ่อยครั้งที่สัตว์ดังกล่าวถูกนำมาถ่ายภาพกับคนหรือนักท่องเที่ยวหลายครั้งต่อวัน และเมื่อสัตว์ถูกจับต้องตัวโดยนักท่องเที่ยวเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นอันตรายต่อสัตว์

รวมทั้งสร้างความเครียดให้กับสัตว์ที่ถูกจับต้องตัว หรือที่ถูกเลี้ยงอยู่ในที่คุมขังได้

เมื่อปีที่แล้ว เว็บไซต์ท่องเที่ยว TripAdvisor ได้ยุติการจัดทัวร์เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีโอกาสสัมผัสแตะต้องสัตว์ป่า ไม่ว่าที่อยู่ในป่าตามธรรมชาติหรือในที่คุมขังก็ตาม

โดยคุณ Natasha Daly ช่างภาพของสมาคม National Geographic บอกว่า เมื่อใดก็ตามที่กิจกรรมของนักท่องเที่ยวก้าวข้ามเส้น จากการเป็นผู้สังเกตการณ์มาเป็นผู้สัมผัสจับต้องสัตว์แล้วเรื่องนี้จะเป็นผลเสียต่อสัตว์ทันที

อย่างไรก็ตาม นโยบายและการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในเมืองท่องเที่ยวต่างๆ ยังแตกต่างกันไป เช่น เมืองมานาอุซของบราซิล ได้เล็งเห็นผลเสียและมีคำสั่งห้ามนักท่องเที่ยวใช้สัตว์ป่ามาเป็นเครื่องประกอบสำหรับการถ่ายภาพ แต่เจ้าหน้าที่ด้านการท่องเที่ยวที่เมืองพูโต อัลลีเกรีย ในประเทศเปรู ยังอนุญาตให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปและจับต้องสัตว์ได้

XS
SM
MD
LG