ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ทีมนักวิจัยอเมริกันค้นพบวัสดุนาโนชนิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


วัสดุนาโนที่มีส่วนผสมของสารธรรมชาติใช้ทดแทนสารเคมีในยาฆ่าเชื้อโรคในพืชได้

วัสดุนาโนที่มีส่วนผสมของสารธรรมชาติใช้ทดแทนสารเคมีในยาฆ่าเชื้อโรคในพืชได้เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ยาฆ่าแมลงและเชื้อโรคสมัยใหม่ชนิดต่างๆ ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ หรือแม้แต่ยาปฏิชีวนะบางชนิด มีส่วนผสมเป็นอนุภาคนาโนที่มีเงินเป็นส่วนประกอบหลัก อนุภาคนาโนทำหน้าที่เกาะติดกับตัวเชื้อโรคและทำลายเชื้อโรค แต่เมื่ออนุภาคนาโนเงินเริ่มย่อยสลาย มันจะปล่อยโลหะเงินออกมาจากแกนกลางที่เป็นโลหะซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ศาสตราจารย์ Orlin Velev แห่งมหาวิทยาลัย North Carolina State University กล่าวว่าโลหะเงินที่ปล่อยออกมาจากแกนกลางของวัสดุนาโนเงิน สร้างผลกระทบเพราะตกค้างในสิ่งแวดล้อมและเข้าสู่ร่างกายคนในเวลาต่อมา จึงจำเป็นต้องคิดหาวิธีลดอันตรายจากวัสดุนาโน

ศาสตราจารย์ Orlin Velev กับนักศึกษาปริญญาโท นาย Alexander Richter ค้นพบว่าสามารถใช้อนุภาคนาโนอีกชนิดหนึ่งที่มีส่วนประกอบของสารลิกนิน (lignin) ซึ่งเป็นสารธรรมชาติที่พบได้ในพืชทั่วไปทดแทนอนุภาคนาโนเงิน

นักวิจัยชี้ว่าอนุภาคนาโนลิกนินที่ใช้ทดแทนมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะย่อยสลายได้โดยไม่มีสารเคมีอันตรายตกค้างในพืชผลและในสิ่งแวดล้อม

Alexander Richter กล่าวว่าการปรับส่วนประกอบในวัสดุนาโนจะไม่มีผลทางลบต่อการทำงานของอนุภาคนาโนแต่อย่างใด แต่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลง เพราะเมื่ออนุภาคนาโนลิกนินสลายตัวจะไม่ปล่อยโลหะที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพคนออกมา อย่างที่เกิดกับอนุภาคนาโนเงิน

หลังการค้นพบนี้ นักวิจัยทั้งสองคนร่วมมือกันตั้งบริษัทเพื่อเดินหน้าพัฒนาวิธีผลิตสารอนุภาคนาโนลิกนินนี้ในระดับอุตสาหกรรม

ศาสตราจารย์ Velev กล่าวว่าตนเชื่อว่าอนุภาคนาโนลิกนินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี้ จะนำไปสู่การพัฒนายาฆ่าแมลงแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลดการใช้สารเคมีอันตรายลงและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลง

นักวิจัยทั้งสองคนกล่าวว่าอนุภาคนาโนลิกนินที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาตินี้ยังสามารถนำไปใช้ในสินค้าอุปโภคได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นสารกำจัดเชื้อโรคและผลิตภัณฑ์รักษาความสะอาดส่วนตัวอีกหลากหลายชนิด

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG