ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การจัดสรรงบประมาณการศึกษาให้โรงเรียนรัฐบาลสหรัฐฯ ยังไม่เท่าเทียม


การศึกษาครั้งใหม่ระบุว่า ห้าสิบปีหลังจากที่มีคำสั่งให้จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนที่ไม่ใช่โรงเรียนคนผิวขาวให้มากขึ้น แต่เขตการศึกษาต่างๆ ของสหรัฐอเมริกายังไม่สามารถกระจายงบประมาณไปอย่างเท่าเทียมกันได้

EdBuild กลุ่มหน่วยงานวิจัยที่ไม่แสวงหาผลกำไร กล่าวว่า ในสหรัฐฯ เขตการศึกษาที่เป็นโรงเรียนของนักเรียนผิวขาวได้รับงบประมาณมากกว่าโรงเรียนที่นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ใช่คนผิวขาวถึง 23,000 ล้านดอลลาร์ เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนนักเรียนที่เด็กประมาณ 12 ล้าน 8 แสนคนเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ และ 12 ล้าน 5 แสนคนเข้าเรียนในโรงเรียนคนผิวขาว

นักวิจัยศึกษางบประมาณของโรงเรียนรัฐบาล ในปีการศึกษา พ.ศ. 2558 - 2559 ที่นักเรียนอย่างน้อย 3 ใน 4 คนเป็นคนผิวขาว เปรียบเทียบกับงบประมาณของโรงเรียนที่นักเรียนอย่างน้อย 3 ใน 4 คนไม่ใช่คนผิวขาว พบว่าโรงเรียนที่มีคนผิวขาวน้อยได้รับงบประมาณน้อยกว่าโรงเรียนคนผิวขาวถึง 2,226 ดอลลาร์ต่อนักเรียนหนึ่งคน

เมื่อปีที่แล้ว กลุ่มสิทธิมนุษยชนชาวอเมริกันเชื้อสายละตินและกลุ่มอื่นๆ ได้ฟ้องร้องรัฐบาล โดยระบุว่ากฎหมายและนโยบายด้านงบประมาณมีการแบ่งแยกเชื้อชาติ ทำให้เขตการศึกษาต่างๆ แบ่งแยกออกเป็นกลุ่ม

90% ของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของสหรัฐฯ เข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาล โดยนักเรียนส่วนใหญ่จะเข้าเรียนที่โรงเรียนของรัฐในละแวกบ้าน หรือในเมืองที่ตนอาศัยอยู่ และงบประมาณของแต่ละโรงเรียนก็มาจากการเก็บภาษีบ้านและที่ดินของประชาชนในเขตการศึกษานั้นๆ

รัฐบาลท้องถิ่นมีอำนาจในการตีกรอบเขตโรงเรียน และชุมชนที่ร่ำรวยก็สามารถใช้กฎหมายที่มีอยู่และอำนาจทางการเมืองในการกำหนดเขตของโรงเรียนในชุมชนของตนได้ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาเรียกการกระทำนี้ว่า “กลโกงทางการเลือกตั้ง” คือการที่แบ่งรัฐ แบ่งเขตการลงคะแนนเสียง หรือแบ่งเขตโรงเรียนเพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์แก่คนบางกลุ่ม

Rebecca Sibilia ผู้ก่อตั้งและ CEO ขององค์กร Edbuild กล่าวว่า ตราบใดที่เรื่องกลโกงการเลือกตั้งยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องงบประมาณของโรงเรียนอยู่ สหรัฐฯ ก็จะไม่มีวันมีระบบการศึกษาที่เสมอภาค

XS
SM
MD
LG