ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ตัวอย่างท่อก๊าซจากรัสเซียไปยังยุโรป แหล่งพลังงานสำคัญท่ามกลางความตึงเครียด


Germany Russia Pipeline
Germany Russia Pipeline

ตลาดก๊าซของยุโรปอยู่ในภาวะผันผวนท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและชาติตะวันตกในประเด็นยูเครน ซึ่งเป็นประเทศเส้นทางหลักของการส่งก๊าซจากรัสเซีย

ในขณะเดียวกัน ก๊าซพรอม (Gazprom) บริษัทพลังงานของรัฐบาลรัสเซีย และเป็นบริษัทที่เป็นแหล่งพลังงาน 40 เปอร์เซ็นต์ของความต้องการทั้งหมดของยุโรป ยังคงส่งก๊าซให้ตามสัญญาที่ทำเอาไว้ แต่ยังไม่มีแนวโน้มเพิ่มกำลังการส่งก๊าซเพิ่มเติม

สำนักข่าวรอยเตอร์สรุปข้อมูลการส่งออกก๊าซของรัสเซียไปยังยุโรปในเส้นทางที่สำคัญ

การส่งออกก๊าซจากรัสเซีย

ก๊าซพรอมส่งออกก๊าซไปยังยุโรปได้ไม่ถึงเป้าเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งรัสเซียเคยคาดว่าจะส่งก๊าซออกไปได้ 183,000 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเมื่อปีที่ผ่านมา รัสเซียส่งออกก๊าซได้เพิ่มขึ้น 5,800 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมเป็นทั้งสิ้น 185,100 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมถึงก๊าซราว 10,000 ล้านลูกบาศก์เมตรที่ส่งออกไปยังจีน

ปริมาณส่งออกก๊าซดังกล่าวลดต่ำลงจากเมื่อปีค.ศ. 2018 ที่เคยส่งออกก๊าซไปยังยุโรปได้ 201,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณมากที่สุดเท่าที่รัสเซียเคยส่งออก อย่างไรก็ตาม ปริมาณการส่งออกก๊าซของบริษัทก๊าซพรอมไปยังยุโรปเมื่อปีที่แล้ว ยังถือว่ามากที่สุดเป็นลำดับสี่ของบริษัท

- โครงการท่อก๊าซธรรมชาติ นอร์ด สตรีม 2 (Nord Stream 2) ที่ยังรอการอนุมัติให้ใช้งานได้จากรัสเซียถึงเยอรมนี สามารถส่งก๊าซได้ปีละ 55,000 ล้านลูกบาศก์เมตร บริษัทที่ดำเนินการโครงการดังกล่าวระบุว่า ท่อก๊าซนี้สามารถส่งก๊าซได้เพียงพอสำหรับการบริโภคของ 26 ล้านครัวเรือนต่อปี

- เมื่อปีที่แล้ว รัสเซียเพิ่มการส่งก๊าซทางท่อไปยังตุรกี 63 เปอร์เซ็นต์ ไปยังเยอรมนี 10.5 เปอร์เซ็นต์ และไปยังอิตาลี 20.3 เปอร์เซ็นต์

- การผลิตก๊าซธรรมชาติของก๊าซพรอมเมื่อปีที่แล้ว เพิ่มขึ้น 62,200 ล้านลูกบาศก์เมตร อยู่ที่ 514,800 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณมากที่สุดในรอบ 13 ปี และส่งก๊าซเพื่อการบริโภคในประเทศเพิ่มขึ้น 31,900 ล้านลูกบาศก์เมตร อยู่ที่ 257,800 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของปริมาณการผลิตทั้งหมด

Russian gas export to Europe infographic
Russian gas export to Europe infographic

เส้นทางท่อส่งก๊าซหลัก

ยูเรนกอย– อูจโกรอด


เส้นทางดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายท่อก๊าซของยูเครน ซึ่งสามารถส่งก๊าซได้ปีละกว่า 100,000 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยท่อส่งก๊าซนี้ผ่านสโลวาเกียและฮังการี

เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2019 รัสเซียและยูเครนทำข้อตกลงห้าปี โดยรัสเซียจะส่งก๊าซให้ยูเครน 65,000 ล้านลูกบาศก์เมตรในปีค.ศ. 2020 และปีละ 40,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ในช่วงปีค.ศ. 2021-2024

นับตั้งแต่ปีค.ศ. 2015 ยูเครนไม่ซื้อก๊าซจากบริษัทก๊าซพรอมโดยตรง หลังรัสเซียผนวกแคว้นไครเมีย และเกิดเหตุความไม่สงบจากกลุ่มผู้สนับสนุนรัสเซียทางตะวันออกของยูเครน

ก๊าซพรอมลดปริมาณการส่งก๊าซจากยูเครนไปยังยุโรป เหลือ 53 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน เมื่อเดือนม.ค. 2022 บริษัทท่อก๊าซของยูเครนระบุว่า การส่งก๊าซจากยูเครนไปยุโรปเมื่อปีที่แล้ว อยู่ที่ราว 124.6 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน

ยามาล-ยุโรป

ท่อส่งก๊าซสายนี้ส่งก๊าซได้ปีละ 33,000 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเริ่มจากภูมิภาคยามาลในเขตอาร์คติคของรัสเซีย ซึ่งเป็นบริเวณที่อุดมไปด้วยธาตุไฮโดรคาร์บอน ไปยังเบลารุส โปแลนด์ และสิ้นสุดที่ทางตะวันออกของเยอรมนี

ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. ที่ผ่านมา ท่อส่งก๊าซสายนี้ได้ส่งก๊าซจากเยอรมนีกลับมายังทางโปแลนด์ด้วยเช่นกัน

นอร์ด สตรีม

ท่อส่งก๊าซที่มีเส้นทางผ่านใต้ทะเลบอลติกไปยังเยอรมนี ส่งก๊าซได้ปีละ 55,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งโครงการท่อส่งก๊าซนอร์ด สตรีม 2 ที่จะเดินท่อคู่ขนานกับท่อส่งก๊าซนอร์ด สตรีม นี้ จะเพิ่มปริมาณการส่งก๊าซของโครงการนี้ได้สองเท่า

เมื่อปีที่แล้ว รัสเซียส่งออกก๊าซธรรมชาติไปยังเยอรมนี ผ่านทางท่อนอร์ด สตรีม เป็นปริมาณ 59,200 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งใกล้เคียงกับปริมาณเมื่อปีค.ศ. 2020

บลู สตรีม

ท่อส่งก๊าซนี้เดินท่อผ่านทะเลดำไปยังตุรกี สามารถส่งก๊าซได้ปีละ 16,000 ล้านลูกบาศก์เมตร

เติร์กสตรีม

โครงการท่อส่งก๊าซอีกสายที่เดินท่อผ่านทะเลดำไปยังตุรกี โครงการนี้มีท่อส่งก๊าซสองท่อ สามารถส่งก๊าซได้ท่อละ 15,750 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยท่อส่งก๊าซท่อหนึ่งถูกออกแบบเพื่อส่งก๊าซให้ตุรกี ส่วนอีกท่อถูกวางไว้เพื่อส่งก๊าซให้ยุโรปใต้

  • ที่มา: รอยเตอร์
XS
SM
MD
LG