ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การชะลอการเกษียณจากงานช่วยลดความเสี่ยงของโรคอัลไซมเมอร์ลงได้ปีละ 3.2%


การไม่ยอมอยู่นิ่ง มีกิจกรรมท้าทายสติปัญญา ร่วมกิจกรรมทางสังคม รวมทั้งทำในสิ่งที่สนุกสนานและมีคุณค่า ล้วนแต่เป็นปัจจัยช่วยทั้งสิ้น

ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์ของชาวฝรั่งเศสที่เกษียณจากงานแล้วราว 430,000 คนพบว่า การเกษียณจากงานช้าลงหนึ่งปีจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคอัลไซมเมอร์ลงได้ปีละ 3.2 % โดยนักวิจัยยกตัวอย่างว่าผู้ที่เกษียณจากงานเมื่ออายุ 65 ปี จะมีโอกาสเป็นโรคความจำเสื่อมน้อยกว่าผู้ที่เลิกทำงานเมื่ออายุ 60 ปีราว 15 %

อย่างไรก็ตามนักวิจัยชี้ว่าผลการศึกษาเรื่องนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นต้องยืดเวลาของการเกษียณจากงานเสมอไป เพราะการไม่ยอมอยู่นิ่งๆ การมีกิจกรรมที่ท้าทายสติปัญญาและความคิดอยู่เสมอ การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น รวมทั้งการทำในสิ่งที่สนุกสนานและมีคุณค่าต่อตัวเอง ก็มีความสำคัญและล้วนแต่เป็นปัจจัยช่วยทั้งสิ้น

ข้อมูลทางการแพทย์ระบุว่า ในปัจจุบันนี้มีผู้ที่มีปัญหาความจำเสื่อมอยู่ราว 35 ล้านคนทั่วโลก และโรคอัลไซมเมอร์ก็เป็นปัญหาเรื่องความจำเสื่อมลักษณะหนึ่งซึ่งพบได้มากที่สุด สำหรับในสหรัฐฯ เองขณะนี้มีผู้ป่วยอัลไซมเมอร์อยู่ราวห้าล้านคน


XS
SM
MD
LG