ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ผลงานศิลปะชิ้นเอกของ Picasso และ Giacometti สร้างสถิติใหม่ในงานประมูลที่นครนิวยอร์ค


Visitor uses digital guide to "Women of Algiers (Version O)," 1955, by Pablo Picasso at The National Gallery, London, Feb. 24, 2009.
Visitor uses digital guide to "Women of Algiers (Version O)," 1955, by Pablo Picasso at The National Gallery, London, Feb. 24, 2009.

มีงานศิลปะถูกนำมาประมูลในงานนี้ทั้งหมด 34 ชิ้น คิดเป็นมูลค่า 706 ล้านดอลล่าร์

ผลงานศิลปะชิ้นเอก 2 ชิ้นแห่งศตวรรษที่ 20 สร้างสถิติใหม่ในงานประมูลที่นครนิวยอร์คในวันจันทร์

ชิ้นแรกเป็นผลงานของ Pablo Picasso ชื่อว่า “The Woman of Algiers – Version O” ซึ่งมีผู้ประมูลไปในราคากว่า 179 ล้านดอลล่าร์ที่สำนักประมูลคริสตี้ ถือเป็นราคาสูงที่สุดสำหรับภาพวาดหนึ่งภาพ

The top half of Alberto Giacometti's "L'homme Au Doigt" (Pointing man) sculpture is pictured at Christie's Auction House in the Manhattan borough of New York May 11, 2015. The Giacometti sculpture set a world record price of $141.3 million.
The top half of Alberto Giacometti's "L'homme Au Doigt" (Pointing man) sculpture is pictured at Christie's Auction House in the Manhattan borough of New York May 11, 2015. The Giacometti sculpture set a world record price of $141.3 million.

อีกชิ้นหนึ่งเป็นงานประติมากรรมของศิลปินชาวสวิส Alberto Giacometti ชื่อว่า Pointing Man ซึ่งมีผู้ประมูลไปในราคาที่เป็นสถิติใหม่ของงานประติมากรรมหนึ่งชิ้น คือ 141 ล้านดอลล่าร์ในงานประมูลเดียวกันนี้

มีงานศิลปะถูกนำมาประมูลในงานนี้ทั้งหมด 34 ชิ้น คิดเป็นมูลค่า 706 ล้านดอลล่าร์

XS
SM
MD
LG