ลิ้งค์เชื่อมต่อ

พระสันตะปาปาตรัสว่าการใช้ถุงยางเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อ HIV อาจเป็นสิ่งถูกต้อง


พระสันตะปาปาตรัสว่าการใช้ถุงยางเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อ HIV อาจเป็นสิ่งถูกต้อง
พระสันตะปาปาตรัสว่าการใช้ถุงยางเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อ HIV อาจเป็นสิ่งถูกต้อง

คำแถลงล่าสุดของพระสันตะปาปา Benedict ระบุว่าการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อเอชไอวีนั้น อาจเป็นสิ่งที่ถูกต้องในบางกรณี ซึ่งเป็นความเห็นที่ขัดแย้งกับสิ่งที่พระสันตปาปา Benedict ทรงกล่าวไว้เมื่อปีที่แล้วว่า ปัญหาการระบาดของโรคเอดส์ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการแจกจ่ายถุงยางอนามัย

พระสันตะปาปา Benedict ทรงมีคำแถลงเกี่ยวกับประเด็นการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันการระบาดของโรคเอดส์ ว่าการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวนั้นอาจเป็นสิ่งที่ถูกต้องในบางกรณี เช่นในกรณีของผู้ชายขายบริการทางเพศ ซึ่งแตกต่างจากความเชื่อที่บรรดาโบสถ์คริสต์นิกายคาทอลิกพยายามธำรงรักษาไว้มาโดยตลอด โดยคำแถลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของการให้สัมภาษณ์ต่อนักข่าวเยอรมันเพื่อจัดทำเป็นหนังสือเล่มใหม่

เมื่อปีที่แล้ว พระสันตะปาปา Benedict ตรัสระหว่างเดินทางเยือนอาฟริกาว่า ปัญหาการระบาดของโรคเอดส์ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการแจกจ่ายถุงยางอนามัย แต่กลับยิ่งเป็นการทำให้ปัญหาโรคเอดส์รุนแรงขึ้น ซึ่งความเห็นดังกล่าวก่อให้เกิดความขุ่นเคืองแก่ประชาชนจำนวนมากโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานด้านการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ อย่างไรก็ตาม ถ้อยแถลงของพระสันตะปาปาครั้งล่าสุดนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากบรรดาเจ้าหน้าที่รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์

ผู้อำนวยการบริหารของ UN-AIDS ระบุว่าคำแถลงดังกล่าวเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญ ในขณะที่คุณ Rebecca Hodes รองผู้อำนวยการหน่วยวิจัยด้านสังคมและโรคเอดส์ในอาฟริกาใต้ กล่าวว่าการปรับเปลี่ยนความเชื่อหรือทัศนคติในเรื่องนี้จะช่วยชีวิตผู้คนได้จำนวนมาก คุณ Hodes เชื่อว่าหากคู่รักสามารถใช้ถุงยางอนามัยได้อย่างไม่รู้สึกผิดบาป ก็จะช่วยปกป้องคนเหล่านั้นจากการติดเชื้อเอชไอวีได้มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโบสถ์คริสต์นิกายคาทอลิกยังคงห้ามใช้วิธีการคุมกำเนิดแบบที่ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ บรรดากลุ่มรณรงค์ของนิกายโรมันคาทอลิกและผู้ทำงานด้านโรคเอดส์จึงต้องการให้พระสันตะปาปาทรงชี้แจงอย่างแจ่มชัดว่า กรณีใดบ้างที่จัดว่าเป็นกรณียกเว้น ซึ่งสามารถอนุโลมให้ใช้ถุงยางอนามัยระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ได้อย่างไม่ผิดศีลธรรม

XS
SM
MD
LG