ลิ้งค์เชื่อมต่อ

โป๊ปฟรานซิสทรงมีพระโอวาทต่อรัฐสภาอเมริกันในประเด็นผู้อพยพและเสรีภาพทางศาสนา


Pope Francis greets schoolchildren upon departing the Vatican Embassy in Washington. In the midst of his six-day trip, he moves on to New York for more outreach, Sept. 24, 2015.
Pope Francis greets schoolchildren upon departing the Vatican Embassy in Washington. In the midst of his six-day trip, he moves on to New York for more outreach, Sept. 24, 2015.

Twitter จัดทำ Emoji พิเศษรูปโป๊ปฟรานซิส ฉลองโอกาสพระสันตะปาปาเยือนสหรัฐฯ

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงมีพระโอวาทต่อที่ประชุมสภาของสหรัฐฯ ซึ่ง ส.ส ส.ว รวมไปถึงตัวแทนตุลาการของสหรัฐเข้าร่วม

ประมุขแห่งศาสนจักรนิกายโรมันคาธอลิก ถวายโอวาทต่อที่ประชุมร่วมของรัฐสภาสหรัฐฯ เป็นภาษาอังกฤษที่ยาวนา่นที่สุดของพระองค์ โดยสื่อ นสพ. New York Times รายงานว่า พระสันตะปาปาฟรานซิสซึ่งทรงถนัดภาษาสเปนและภาษาละตินมากกว่า ใช้เวลาช่วงฤดูร้อนฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษก่อนเดินทางเยือนสหรัฐฯครั้งนี้

ประเด็นสำคัญที่พระองค์ตรัสมีทั้งเรื่องการยกเลิกโทษประหารชีวิต คุณค่าของครอบครัว และผู้อพยพ

ในประเด็นผู้อพยพ พระสันตะปาปาตรัสว่าเราต้องไม่ตระหนกกับตัวเลขผู้อพยพที่มีมากหลายแสนคน แต่ต้องมองคนเหล่านี้ในระดับบุคคล ฟังเรื่องราวชีวิตของพวกเขาและทำงานเพื่อช่วยเหลือพวกเขา

ในเรื่องเสรีภาพทางศาสนา ทรงตรัสว่าเราต้องรักษาจุดสมดุล ระหว่างการต่อสู้กับความรุนแรงที่อ้างความเชื่อทางศาสนา และการคุ้มครองเสรีภาพทางศาสนาไปพร้อมๆกัน

เวลานี้พระสันตะปาปาเสด็จถึงนครนิวยอร์คแล้ว และจะทรงมีพระโอวาทต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่ประจำปีของสหประชาชาติในวันศุกร์ ก่อนเสด็จต่อไปยังนครฟิลาเดลเฟียในวันเสาร์ ซึ่งเป็นเมืองสุดทา้ยในการเสด็จเยือนสหรัฐฯครั้งนี้

ขณะเดียวกัน Twitter จัดทำ Emoji พิเศษรูปโป๊ปฟรานซิส ฉลองโอกาสพระสันตะปาปาเยือนสหรัฐฯ​

สมาชิก Twitter ที่ต้องการใช้ Emoji นี้ สามารถทวีตข้อความโดยใช้ #PopeinUS #PopeinDC #PopeinNYC #PopeinPhilly หลังจากนั้นจะปรากฏรูปโป๊ปฟรานซิสเล็กๆทรงประทับคู่กับธงชาติสหรัฐฯ อาคารรัฐสภาสหรัฐฯ เทพีเสรีภาพ และระฆังเสรีภาพที่นครฟิลาเดลเฟีย

Pope Francis waves to the assembled crowd from the Speakers Balcony at the U.S. Capitol with members of Congress, Thursday, Sept. 24, 2015, in Washington after he addressed a joint meeting of Congress. (Doug Mills/The New York Times via AP, Pool)
Pope Francis waves to the assembled crowd from the Speakers Balcony at the U.S. Capitol with members of Congress, Thursday, Sept. 24, 2015, in Washington after he addressed a joint meeting of Congress. (Doug Mills/The New York Times via AP, Pool)

XS
SM
MD
LG