ลิ้งค์เชื่อมต่อ

กิจกรรมพละศึกษาส่งเสริมให้เด็กมีผลการเรียนทางวิชาการดีขึ้น


กิจกรรมพละศึกษาส่งเสริมให้เด็กมีผลการเรียนทางวิชาการดีขึ้น
กิจกรรมพละศึกษาส่งเสริมให้เด็กมีผลการเรียนทางวิชาการดีขึ้น

ในหลาย ๆ ประเทศ โรงเรียนมักเน้นการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มความสามารถทางวิชาการของเด็กเป็นหลัก อย่างวิชาคณิตศาสตร์และการอ่าน ไม่ค่อยเน้นวิชาพละศึกษาหรือกิจกรรมอื่นๆที่ส่งเสริมการเคลื่อนไหวทางร่างกาย แต่ผลการวิจัยชิ้นใหม่ที่ออกมาเมื่อเร็วๆนี้ ชี้ว่าเด็กนักเรียนที่มีกิจกรรมพละศึกษามีผลการเรียนทางวิชาการดีกว่า

ทีมวิจัยแห่ง VU University Medical Center ที่อัมสเตอร์ดัม ทำการศึกษาชิ้นใหม่เกี่ยวกับผลของการทำกิจกรรมกีฬาหรือพละศึกษาต่อความสามารถทางวิชาการในเด็กนักเรียน การศึกษานี้ประมวลข้อมูลจากผลการศึกษาชิ้นก่อนหน้า 14 ชิ้นที่ทำขึ้นในอเมริกา แคนาดา และในอาฟริกาใต้ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเด็กนักเรียน 5,500 คน อายุระหว่าง 6-18 ปี


ทีมวิจัยพบว่ากิจกรรมพละศึกษาในโรงเรียนมีความเกี่ยวโยงต่อความสามารถในการเรียนของเด็กนักเรียน

คุณ เอ็มมิก้า ซิง หัวหน้าทีมวิจัย กล่าวว่า จากผลการศึกษาที่ทีมงานของเธอจัดทำขึ้น สรุปได้ว่า กิจกรรมทางกายมีผลดีต่อความสามารถทางวิชาการของเด็ก นักวิจัยเชื่อว่าการที่เด็กนักเรียนได้ออกกำลังกายจากการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ จะต้องเรียนรู้กฏเกณฑ์ของกีฬานั้นๆและต้องปฏิบัติตาม อาจจะมีผลช่วยให้เด็กมีพฤติกรรมดีขึ้นในห้องเรียน ระดับความสนใจและความตั้งใจในการเรียนจะดีขึ้นตามไปด้วย

คุณเอ็มมิก้า ซิง นักวิจัย อธิบายว่า เป็นไปไ้ด้ว่าการออกกำลังมีผลทางชีวิทยาในร่างกายเด็กที่ไปส่งเสริมให้เด็กเรียนเก่งขึ้น อาทิ ทำให้เลือดไหลเวียนในร่างกายได้ดี สมองจึงได้รับออกซิเจนมากขึ้นกว่าเดิม การทำกิจกรรมที่ส่งเสริมการเคลื่อนไหวร่างกายในวิชาพละศึกษาช่วยให้ร่างกายสร้างฮอร์โมนหลายๆอย่างสูงขึ้น อาทิ ฮอร์โมนเอ็นดอฟีนส์ ที่เป็นตัวควบคุมระดับความเครียดให้ต่ำลง มีผลให้เด็กมีอารมณ์แจ่มใส และสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้น

คุณเอ็มมิก้า ซิง หัวหน้าทีมวิจัยกล่าวว่าเนื่องจากผลการศึกษาทั้ง 14 ชิ้นที่ทางทีมวิจัยนำมาประมวลอย่างเป็นระบบนี้มีความแตกต่างกันหลายอย่าง ทำให้ทีมวิจัยไม่สามารถชี้ชัดลงไปได้ว่ากิจกรรมการกีฬาแบบไหนและระยะเวลาที่ใช้ในกิจกรรมนานเท่าใดจึงจะสร้างผลดีต่อการเรียนของเด็ก แต่สรุปได้หลักๆว่ากิจกรรมพละศึกษาที่ช่วยให้เด็กได้ออกกำลังกายแบบใดก็ได้ล้วนมีผลดีต่อการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ

คุณเอ็มมิก้า ซิง หัวหน้าทีมวิจัย กล่าวย้ำว่า ผู้เกี่ยวข้องในการศึกษาในโรงเรียนต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนถึงผลกระทบก่อนที่จะตัดสินใจลดกิจกรรมพละศึกษาใดใดที่ส่งเสริมความแข็งแรงทางร่างกายภายในโรงเรียน

XS
SM
MD
LG