ลิ้งค์เชื่อมต่อ

พยาบาลต่างชาติจำนวนมากในอเมริการู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องค่าจ้างและสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง


ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการการแพทย์กล่าวว่า ปัญหาขาดแคลนพยาบาลในอเมริกาน่าจะเกิดขึ้นอีกครั้งในอีก 2-3 ปีจากนี้

การจ้างพยาบาลจากต่างประเทศให้มาทำงานในสหรัฐเพิ่มขึ้น 30% ระหว่างปี ค.ศ. 2003 ถึง 2007 เพราะมีความต้องการบุคคลากรด้านนี้มาดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีมากขึ้น

พยาบาลจากต่างประเทศส่วนใหญ่มาจากประเทศ ฟิลิปปินส์ แคนาดา อินเดีย อังกฤษ และไนจีเรีย

ขณะที่จำนวนผู้สูงอายุในสหรัฐน่าจะเพิ่มมากขึ้นอีก การจ้างพยาบาลจากต่างประเทศก็น่าจะโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นนักวิจัยจึงสงสัยว่าพยาบาลเหล่านี้ได้รับการปฏิบัติดีเพียงใดในสถานทำงาน

มหาวิทยาลัย George Washington ที่กรุง Washington ทำการสำรวจและพบว่า หนึ่งในสามของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าไม่ได้รับการอบรมเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในสหรัฐอย่างเพียงพอ หลายคนกล่าวว่าพวกตนควรได้ข้อมูลเรื่องวัฒนธรรมที่แตกต่างในสถานที่ทำงานมากกว่านี้

ราว 40% ของพยาบาลที่ตอบแบบสอบถามรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องค่าจ้าง สิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง และได้รับหน้าที่แบบถูกเลือกปฏิบัติ

อาจารย์ Patricia Pittman จากมหาวิทยาลัย George Washington เป็นหัวหน้าคณะวิจัยเรื่องนี้ เธอบอกว่า พยาบาลที่มาจากประเทศที่พัฒนาแล้วเช่น อังกฤษและแคนาดา มักไม่ค่อยรู้สึกถูกกีดกันด้านโอกาส แต่พยาบาลที่มาจาก ประเทศยากจนมักรู้สึกเช่นนั้นบ่อยกว่า

อาจารย์ Pittman กล่าวว่า พยาบาลจากต่างประเทศเข้ามาทำงานในสหรัฐจากช่องทางที่ต่างกัน บางคนถูกชักชวนจากเพื่อนฝูง แต่ที่ได้งานรายได้งามๆมักเป็นประเภทมาเองโดยไม่ผ่านนายหน้า อย่างไรก็ตามพยาบาลที่มาโดยผ่านนายหน้าต้องทำงานภายใต้สัญญาของบริษัทช่วยหางาน คนเหล่านี้จำนวนมากมาจาก อินเดียและฟิลิปปินส์

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการการแพทย์กล่าวว่า ปัญหาขาดแคลนพยาบาลน่าจะเกิดขึ้นอีกครั้งในอีก 2-3 ปีจากนี้ อาจารย์ Pittman กล่าวว่าน่าจะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเศรษฐกิจอเมริกันฟื้นตัว

เธอบอกว่า ในเมื่อคนอเมริกันจะต้องพึ่งพาพยาบาลจากต่างประเทศ จึงควรมีระบบเพื่อสร้างความยุติธรรมในการทำงานของคนเหล่านี้

บทความเรื่องนี้ถูกตีพิมพ์ในวารสารด้านการพยาบาลที่ชื่อว่า American Journal of Nursing

โปรดติดตามรายละเอียดจากคลิปเรื่องนี้ในรายการข่าวสดสายตรงจากวีโอเอ

รายงานโดย Jessica Berman /เรียบเรียงโดยรัตพล อ่อนสนิท
XS
SM
MD
LG