ลิ้งค์เชื่อมต่อ

งานแสดงสินค้าประเภทของขวัญของชำร่วย และเครื่องใช้ตกแต่งบ้านในนิวยอร์คเป็นแม่แบบให้กับงานประเภทเดียวกันที่จะจัดขึ้นในกรุงเทพฯเร็วๆ นี้


งานแสดงสินค้าประเภทของขวัญของชำร่วย และเครื่องใช้ตกแต่งบ้านในนิวยอร์คเป็นแม่แบบให้กับงานประเภทเดียวกันที่จะจัดขึ้นในกรุงเทพฯเร็วๆ นี้

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ค ไปเยี่ยมชมคูหาสินค้าผ้าไหมและสินค้าตกแต่งบ้านทำจากผลิตภัณฑ์ไหม ของกระทรวงพาณิชย์ ในงาน New York International Gift Fair ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าประเภทของขวัญของชำร่วยและเครื่องใช้ตกแต่งบ้าน ซึ่งจัดขึ้นที่นครนิวยอร์คเมื่อเร็วๆนี้ คุณสมจินต์ เปล่งขำ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ค ได้ชี้แจงเกี่ยวกับงานแสดงสินค้าของขวัญของชำร่วยของไทย ซึ่งกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ กำลังจะจัดให้มีขึ้นที่กรุงเทพฯ ในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นการแสดงสินค้าของขวัญ สินค้าหัตถกรรมและเครื่องตกแต่งบ้าน เพื่อดึงดูดผู้ซื้อทั้งภายในและต่างประเทศ ทำนองเดียวกันกับ งาน New York International Gift Fair นี้

คุณสมจินต์ เปล่งขำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ค ได้ไปเยี่ยมชมคูหาสินค้าผ้าไหมและสินค้าตกแต่งบ้านทำจากผลิตภัณฑ์ไหมที่ได้รับตรานกยูงพระราชทาน ของกระทรวงพาณิชย์ ในงาน New York International Gift Fair ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าประเภทของขวัญของชำร่วยและอุปกรณ์เครื่องใช้ตกแต่งบ้านในนครนิวยอร์ค เมื่อเร็วๆ นี้

คุณสมจินต์ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับงานแสดงสินค้าของขวัญของไทย ซึ่งกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ กำลังจะจัดให้มีขึ้นที่กรุงเทพฯ ในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นการแสดงสินค้าของขวัญของชำร่วย สินค้าหัตถกรรมและเครื่องตกแต่งบ้าน เพื่อดึงดูดผู้ซื้อ ทั้งภายในและต่างประเทศ ทำนองเดียวกันกับ งาน New York International Gift Fair นี้

และสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ค ได้ดำเนินงานหลายด้านด้วยกัน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ซื้อจากอเมริกาและ ทั่วโลกไปร่วมงาน ดังที่ชนิดา อังคณารักษ์ บันทึกมาเสนอ

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG