ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การศึกษาล่าสุดพบว่าคนรุ่นใหม่ต้องการผู้นำที่ซื่อสัตย์ ถ่อมตน และเป็นนักปฏิบัติ


The audience listen to U.S. President Barack Obama answer questions at the Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) town hall in Yangon, Myanmar, Friday, Nov. 14, 2014.
The audience listen to U.S. President Barack Obama answer questions at the Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) town hall in Yangon, Myanmar, Friday, Nov. 14, 2014.

การศึกษาล่าสุดของ World Economic Forum ที่สอบถามทัศนะคติคนรุ่นใหม่ 26,000 คนใน 181 ประเทศในภาษา 9 ภาษา สะท้อนว่าคนเหล่านี้มองโลกด้วยความหวังด้านบวกอย่างระมัดระวัง และมีค่านิยมค่อนข้างเป็นแบบหัวก้าวหน้า

การสำรวจนี้พบว่า คนรุ่นใหม่ต้องการผู้นำที่ซื่อสัตย์ ถ่อมตน และเป็นนักปฏิบัติ พวกเขาเห็นว่าปัญหาสำคัญของประเทศพวกตนเป็นเรื่องคอร์รัปชั่น และการขาดความรับผิดชอบของรัฐบาล

ส่วนปัญหาระดับโลกคนรุ่นใหม่ที่เรียกว่า Millennials ที่อายุระหว่าง 18 ถึง 35 ปี เหล่านี้เห็นว่าเป็นปัญหาสำคัญที่สุด คือภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติ ตามมาด้วยความขัดแย้งใหญ่ๆ ในโลก ความไม่ลงรอยกันด้านศาสนา และปัญหาความยากจน

นอกจากนั้นคนรุ่น Millennials เห็นใจผู้ลี้ภัย โดยสองในสามของพวกเขามองผู้ลี้ภัยด้วยมุมมองที่ดี

XS
SM
MD
LG