ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ตะลึง!! ค้นพบทวีปที่แปด "Zealandia" ใต้ประเทศนิวซีแลนด์


파리 엘리제궁에서 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 앙겔라 메르켈 독일 총리, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 5년간 이어진 우크라이나 내전 종식을 위한 실무협상을 했다.
파리 엘리제궁에서 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 앙겔라 메르켈 독일 총리, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 5년간 이어진 우크라이나 내전 종식을 위한 실무협상을 했다.

นักวิจัย Nick Mortimer เขียนบทความลง Geological Society of America ซึ่งระบุว่า ควรเรียกพื้นที่ใต้มหาสมุทรด้านล่างของประเทศนิวซีแลนด์ว่าเป็น "ทวีปที่แปดของโลก"

คณะทำงานของเขาต้องการเรียกพื้นที่กว้างใหญ่ 5 ล้านตารางกิโลเมตรนี้ว่า Zealandia ซึ่งเป็นคำที่ถูกตั้งขึ้นเมื่อ 22 ปีก่อนโดยนักวิทยาศาสตร์อเมริกัน Bruce Luyendyk

พวกเขาพบว่า ประเทศนิวซีแลนด์ที่อยู่เหนือน้ำมีพื้นที่คิดเป็นเพียงร้อยละ 6 ของทวีปใหม่นี้เท่านั้น

กลุ่มนักวิชาการที่ศึกษาเรื่องนี้กล่าวในรายงานว่า พื้นที่ใต้ประเทศนิวซีแลนด์ขนาดใหญ่ใกล้เคียงกับประเทศออสเตรเลีย คือราวสองในสามของออสเตรเลีย

หากพิจารณาถึงคุณลักษณะด้านต่างๆ แล้ว นักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้พบว่า Zealandia เข้าข่ายเป็นทวีปได้โดยเฉพาะด้านความเป็นเอกลักษณ์ทางธรณีวิทยา

Zealandia is seen in this map from GNS.
Zealandia is seen in this map from GNS.

XS
SM
MD
LG