ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สองปีหลังการเลือกตั้ง 'การปฏิรูปของเมียนม่า' ยังไม่คืบหน้า


พรรค NLD ของนางอองซาน ซู จีไม่สามารถทำตามสัญญาระหว่างการหาเสียงในหลายเรื่อง

คำประกาศ 20 หน้าของพรรค NLD ก่อนการเลือกตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2558 ให้สัญญาเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ เช่น ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาภาคการเกษตร และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแก้ไขรัฐธรรมนูญและสร้างความปรองดองในประเทศ แต่ปราศจากรายละเอียดว่าจะดำเนินการถึงจุดหมายดังกล่าวได้อย่างไร

การขาดความคืบหน้าในเรื่องเหล่านี้ได้สร้างความผิดหวังให้กับหลายฝ่ายโดยเฉพาะนักลงทุนจากต่างประเทศ ในแง่ของการปฏิรูปซึ่งไม่เป็นไปตามคำมั่นสัญญา

นักธุรกิจต่างชาติซึ่งไม่เปิดเผยนาม กล่าวกับ VOA ว่า การปฏิรูปเศรษฐกิจของเมียนม่าเป็นเพียงคำขวัญสวยหรูเพื่อเรียกความสนใจ แต่ขาดเนื้อหาอย่างแท้จริง และถึงแม้จะมีความคืบหน้าในบางเรื่องเมื่อปลายปีที่แล้ว เช่น กฎหมายเกี่ยวกับบริษัทธุรกิจที่คาดว่าจะนำออกใช้ได้ในเดือนสิงหาคม ซึ่งจะช่วยให้การทำธุรกิจในเมียนม่าง่ายขึ้น รวมถึงการประกาศเมื่อต้นสัปดาห์ว่าบริษัทต่างชาติจะได้รับอนุญาตให้ทำธุรกิจขายส่งและขายปลีกในเมียนม่าได้ก็ตาม

แต่ผู้บริหารของบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย Baker McKenzie ในเมืองย่างกุ้ง ชี้ว่า ข้อกำหนดเกี่ยวกับเงินทุนจดทะเบียนจำนวนมากจะเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทต่างชาติขนาดใหญ่เท่านั้น

นอกจากนี้ ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ในเมียนม่าก็สร้างความกังวลให้กับนักลงทุนต่างชาติเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องชาวมุสลิมโรฮิงยา และในช่วงไม่กี่สัปดาห์หลังนี้ก็มีเหตุการณ์เกี่ยวกับผู้คนในรัฐคะฉิ่นเพิ่มขึ้นด้วย

Stella Naw นักกิจกรรมของกลุ่มคนเชื้อสายคะฉิ่นในเมียนม่า บอกว่า ถึงแม้รัฐบาลพลเรือนของพรรค NLD จะไม่มีอำนาจควบคุมกองทัพได้อย่างแท้จริง แต่รัฐบาลภายใต้การนำของนางออง ซาน ซู จี ก็ไม่ได้พยายามปรับปรุงความสัมพันธ์กับชนกลุ่มน้อยต่างๆ ในประเทศ และไม่ได้เข้าปกป้องเมื่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ตกเป็นเหยื่อการใช้กำลังรุนแรงโดยกองทัพ

ดังนั้น ตนจึงคิดว่านางออง ซาน ซู จี จึงไม่แตกต่างไปจากผู้นำทหารของเมียนม่าที่ผ่านมาแต่อย่างใด

ผู้สังเกตการณ์ทางการเมืองชี้ด้วยว่า ในเรื่องคำมั่นสัญญาที่จะแก้รัฐธรรมนูญฉบับปี 2551 ซึ่งกองทัพเมียนม่าเป็นผู้ยกร่างนั้น แม้จะเป็นเรื่องยากในเนื้อหาสาระที่สำคัญ แต่ก็อาจทำได้หากมุ่งเน้นไปที่การกระจายอำนาจปกครองจากส่วนกลาง

โดยคุณ Mael Raynaud นักวิเคราะห์อิสระในเมียนม่า ชี้ว่า ในขณะที่โอกาสการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้เมียนม่าเป็นประชาธิปไตยจะมีอยู่น้อยก็ตาม แต่สิ่งที่พรรค NLD สามารถทำได้ คือผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเพิ่มการกระจายอำนาจการบริหารการปกครอง

เพราะเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายทั้งนักการเมือง ข้าราชการ นักธุรกิจ รวมทั้งภาคประชาสังคมของเมียนม่า มีความเห็นและความต้องการตรงกัน

XS
SM
MD
LG