ลิ้งค์เชื่อมต่อ

เรียนรู้การเป็นผู้นำที่ดีจากพฤติกรรม 4 แบบของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม


ผลการศึกษาชิ้นใหม่ชี้ว่าคนเราสามารถเรียนรู้การเป็นผู้นำที่ดีได้จากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายประเภท เช่นฝูงช้าง ฝูงหมาไฮยีน่า และฝูงลิง

ผลการศึกษาชิ้นใหม่วิเคราะห์คุณสมบัติของการเป็นผู้นำที่ดีในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิด และชี้ว่าคนสามารถเรียนรู้การเป็นผู้นำที่ดีได้จากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหล่านี้

คุณ Jennifer Smith นักชีววิทยาที่มหาวิทยาลัย Mills College ในรัฐแเคลิฟอร์เนียกล่าวว่าผู้นำคือผู้ที่สามารถโน้มน้าวให้สมาชิกคนอื่นๆ ในกลุ่มทำตามกฏที่ตั้งขึ้น เป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อผู้อื่นในกลุ่มของตนเองหรือในสังคมของตน

คุณ Smith กล่าวว่าการวิจัยนี้ได้ศึกษาความเป็นผู้นำในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ได้แก่ ฝูงช้าง ฝูงหมาไฮยีน่า ฝูงลิง และสังคมของคนกลุ่มเล็กๆ หลายสังคม เธอกล่าวว่าทีมนักวิจัยสนใจศึกษาเรื่องนี้เพราะต้องการเข้าใจต้นกำเนิดของความร่วมมือ เพื่อค้นคว้าว่าความร่วมมือมีวิวัฒนาการมาอย่างไรตั้งแต่ในอดีต

เพื่อเปรียบเทียบความเป็นผู้นำในคนกับความเป็นผู้นำในฝูงสัตว์ที่ต่างชนิดกัน ทีมนักวิจัยได้ศึกษาคุณสมบัติที่ชี้ถึงความเป็นผู้นำในสี่ด้านด้วยกัน ได้แก่ การเคลื่อนย้ายฝูง การหาอาหาร การแบ่งปันอาหาร ความสามารถในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งในกลุ่มของตนและระหว่างกลุ่ม

Among elephant herds, the matriarchs – older and experienced – provide leadership.
Among elephant herds, the matriarchs – older and experienced – provide leadership.

คุณ Smith กล่าวว่าทีมงานพบว่าสังคมสัตว์ประเภทต่างๆ มีลักษณะความเป็นผู้นำในสี่ด้านดังกล่าวแตกต่างกันออกไป ฝูงสัตว์บางชนิดมีความเท่าเที่ยมกันมากกว่า อาทิ ในฝูงสิงโต จะมีการช่วยกันเลี้ยงดูลูก และมีการแบ่งปันอาหารกันอย่างทั่วถึง แม้ว่าผู้นำฝูงอาจจะมีบทบาทสูงในการล่าเหยื่อ

เธอกล่าวว่าทีมนักวิจัยพบคุณสมบัติแบบเดียวกันนี้ในสังคมมนุษย์เช่นกัน แต่ทีมนักวิจัยพบว่าผู้นำของคนกับผู้นำในฝูงสัตว์ แตกต่างกันตรงที่วิธีการใช้อำนาจภายในกลุ่มของตนในฐานะผู้นำ

คุณ Smith กล่าวว่าในฝูงลิงชิมแปนซีหรือฝูงหมาป่าไฮยีน่า ผู้นำฝูงจะมีบทบาทผูกขาดทางสังคม และเป็นผู้กุมทรัพยากรที่มีอยู่ในกลุ่ม แต่ในสังคมมนุษย์มักมีความเท่าเทียมกันมากกว่า เพราะสังคมมนุษย์มีการแบ่งปันผลประโยชน์กันในกลุ่มมากกว่าในสังคมของสัตว์

ทีมนักวิทยาศาสตร์ยังพบด้วยว่าการมีประสบการณ์ถือเป็นคุณสมบัติสำคัญของความเป็นผู้นำที่ดี ยกเว้นในบางกรณีเท่านั้น

คุณ Smith กล่าวว่าคนเราสามารถเรียนรู้การเป็นผู้นำที่ดีได้จากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆ สัตว์เหล่านี้เติบโตขึ้นและมีความไร้เดียงสา ขาดความรู้ในการเจรจาหรือในการนำทาง แต่ต้องเรียนรู้ความสามารถเหล่านี้จากผู้นำในฝูงที่มีประสบการณ์สูงกว่า เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ใหม่ๆ ให้

ทีมนักวิจัยพบว่าผู้นำที่ดีที่สุด คือ ผู้นำที่ให้ความสำคัญกับความต้องการของสมาชิกในฝูงหรือในสังคม และผู้นำที่มีประสบการณ์

คุณ Smith และทีมงานวิจัยย้ำว่า สังคมจะประสบความสำเร็จได้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติทั้งสองอย่างนี้ของผู้นำ และแม้ว่าจะไม่ใช่ข้อมูลใหม่ แต่ก็ช่วยเน้นถึงความสำคัญของการมีประสบการณ์ในโลกที่เปลี่ยนแปลงและมีความท้าทายอยู่ตลอดเวลา

(เรียบเรียงโดยทักษิณา ข่ายแก้ว วีโอเอภาคภาษาไทย กรุงวอชิงตัน)

XS
SM
MD
LG