ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ชาวไทยในอเมริกาให้ความสนใจไปเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 95


ชาวไทยในอเมริกาให้ความสนใจไปเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 95

ชาวไทยในอเมริกาให้ความสนใจไปเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 95

ชาวไทยในรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยเฉพาะที่นครลอส แองเจลลิสซึ่งเป็นชุมชนไทยที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐให้ความสนใจและตื่นตัวกับการล่วงหน้านอกราชอาณาจักรอย่างมากจนทำให้ยอดผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ในครั้งนี้สูงกว่าครั้งที่ผ่านมากว่าร้อยละ 82 ขณะที่กรรมการการเลือกตั้งที่เดินทางจากประเทศไทยมาตรวจความเรียบร้อยการเลือกตั้งที่นครลอสแอง เจลลิส ยืนยันถึงความโปร่งใสในขั้นตอนการรวบรวมและส่งบัตรลงคะแนนจากต่างประเทศ

หน่วยเลือกตั้งที่วัดไทย ลอสแองเจลลิส ย่านนอร์ท ฮอลลีวูด รัฐแคลิฟอร์เนีย มีชาวไทยเดินทางไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร อย่างคึกคักตลอดช่วง ของการเปิดหน่วยลงคะแนนเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

คุณทิพวรรณ เสนีย์โยธิน ผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าที่นครลอส แองเจลลิส บอกว่าการมีส่วนร่วมกับการเลือกตั้งถือเป็นส่วนหนึ่งของการทำหน้าที่เพื่อรักษาสิทธิในระบอบประชาธิปไตย

ขณะที่คุณธวัช วิรัตติพงศ์ ที่เดินทางไปหย่อนบัตรลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งด้วยตัวเอง บอกว่า คนไทยควรให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งและใช้สิทธิของตัวเองเพื่อเลือกตัวแทนไปทำหน้าที่

ขณะที่คุณสุรพล โรจน์พลาเสถียร ผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอีกคนบอกว่า แม้จะอยู่ห่างไกลแต่ก็ยังอยากจะรักษาสิทธิและมีส่วนร่วมกับการเลือกตั้ง

การเปิดหน่วยเลือกตั้งที่วัดไทยถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สถานกงศุลใหญ่ ณ นครลอส แองเจลลิส พยายามอำนวยความสะดวกให้ชาวไทยที่ลงทะเบียนเลือกตั้งไว้ก่อนหน้านี้ และได้รับซองเอกสารเลือกตั้ง สามารถเดินทางไปหย่อนบัตรลงคะแนนด้วยตัวเองที่หีบลงคะแนนประจำหน่วยในวันสุดสัปดาห์ นอกเหนือจากเดินทางไปหย่อนบัตรที่สถานกงศุลในวันธรรมดา หรือการส่งเอกสารเลือกตั้งทางไปรษณีย์กลับมาให้สถานกงศุลเป็นผู้รวบรวมส่งกลับเมืองไทย

ขณะที่นายประพันธ์ นัยโกวิท กรรมการการเลือกตั้ง ที่เดินทางไปสังเกตการณ์และตรวจความเรียบร้อยการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่นครลอส แองเจลลิส บอกว่า ชาวไทยในต่างประเทศมีความตื่นตัวทางการเมืองมาก โดยเฉพาะที่นครลอสแองเจลลิส ซึ่งเป็นชุมชนไทยที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐมีผู้ลงทะเบียนและมีสิทธิ์เลือกตั้งมากถึง 8,325 คน เพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมากว่าร้อยละ 82 นอกจากนี้ยังได้รับฟังความคิดเห็นของชาวชุมชนไทยในการจัดการเลือกตั้งในต่างแดน ขณะเดียวกันก็ให้ความมั่นใจถึงระบบการส่งบัตรเลือกตั้งกลับประเทศไทยว่าจะมีความโปร่งใสและมีการตรวจสอบในทุกขั้นตอนจากหลายหน่วยงาน

ขณะที่ในภาพรวมการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ของชาวไทยตามรัฐต่างๆทั้งอเมริกา มีผู้มาลงทะเบียนได้รับเอกสารและมีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 15,098 คน ซึ่งถือเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นจากการเลือกครั้งที่ผ่านมาถึงร้อยละ 96.5 ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการรับเอกสารเลือกตั้งที่จะส่งกลับจากผู้ใช้สิทธิ์ จนถึงวันที่ 24 มิถุนายนนี้เป็นวันสุดท้าย ก่อนจะรวบรวมเอกสารทั้งหมดส่งกลับไปประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนด

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG