ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รวมโควตเด็ด ‘สี จิ้นผิง’ ในการประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20 


รอยเตอร์รวบรวมคำกล่าวของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ในการเปิดประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20 เมื่อวันอาทิตย์ โดยในช่วงการประชุมนานหนึ่งสัปดาห์นี้ คาดว่าเขาจะคว้าตำแหน่งผู้นำพรรคสมัยที่สามและกลายเป็นผู้นำจีนที่ทรงอำนาจมากที่สุดคนหนึ่งนับตั้งแต่ยุคของเหมา เจ๋อตง

โควิด-19

“ท่ามกลางการเผชิญหน้ากับการระบาดอย่างฉับพลันของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ เราได้ให้ความสำคัญสูงสุดต่อประชาชน ชีวิต นโยบายโควิดเป็นศูนย์ และทำสงครามต่อโรคระบาด (ในทุกระดับ)…เราได้คุ้มครองความปลอดภัยของชีวิตและสุขภาพของประชาชนในระดับสูงสุด และบรรลุผลอย่างยิ่งต่อการป้องกันและควบคุมโรคระบาดโดยรวม และการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม”

ไต้หวัน

“ท่ามกลางการยั่วยุอย่างรุนแรงของกิจกรรมแบ่งแยกดินแดนโดยกองกำลังเอกราชของไต้หวัน และการแทรกแซงกิจการของไต้หวันโดยกองกำลังภายนอก เราได้ต่อสู้อย่างเด็ดเดี่ยวกับขบวนการแบ่งแยกดินแดนและการแทรกแซง เราได้แสดงถึงความมุ่งมั่นอันแรงกล้าและความสามารถในการปกป้องอธิปไตยแห่งชาติและบูรณภาพด้านดินแดน และต่อต้านการเป็นเอกราชของไต้หวัน”

“เรายืนยันที่จะบรรลุโอกาสในการรวมชาติอย่างสันติด้วยความจริงใจอย่างที่สุด อย่างไรก็ตาม เรายังไม่ยืนยันที่จะยกเลิกการใช้กำลังและยังคงรักษาทางเลือกที่จะใช้มาตรการทั้งหมดที่จำเป็น”

“กงล้อประวัติศาสตร์แห่งการฟื้นคืนประเทศชาติกำลังเดินหน้า และการรวมแผ่นดินแห่งมาตุภูมิโดยสมบูรณ์จะต้องเกิดขึ้นจริง และสามารถเป็นจริงได้อย่างแน่นอน”

Xi Jinping quote
Xi Jinping quote

เศรษฐกิจ

“(เรา) สนับสนุนโอกาสอย่างเท่าเทียม เพิ่มรายได้ให้ผู้มีรายได้ต่ำ ขยายกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลาง สร้างมาตรฐานของการกระจายรายได้ และสร้างมาตรฐานของกลไกการเพิ่มพูนความมั่งคั่ง”

“ (เรา) รับรองความปลอดภัยของทรัพยากรธัญพืชและพลังงาน และห่วงโซ่อุปทานทางอุตสาหกรรมที่สำคัญ”

“เราต้องสร้างระบบเศรษฐกิจตลาดสังคมนิยมระดับสูง ยึดถือและพัฒนาระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมขั้นพื้นฐาน พัฒนาและสร้างความมั่นคงต่อระบบกิจการของรัฐ เชิญชวนและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจที่เอกชนเป็นเจ้าของ อนุญาตให้ผู้มีบทบาทสำคัญในตลาดสามารถตัดสินใจในการแบ่งสรรทรัพยากรได้อย่างเต็มที่ และให้รัฐบาลมีบทบาท (ทางเศรษฐกิจ) มากขึ้น”

“ (เรา) เร่งการสร้างระบบที่อยู่อาศัยที่มีผู้มอบปัจจัยที่หลากหลาย และมีช่องทางรับประกันหลายด้านทั้งต่อการเช่าและการซื้อ (ที่อยู่อาศัย)”

การพึ่งพาตนเอง

“ (เรา) เร่งปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม เร่งการสร้างการพึ่งพาตนเองด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูง… ชนะการต่อสู้ด้านเทคโนโลยีที่สำคัญ… เร่งการเป็นศูนย์กลางระดับโลกของผู้มีทักษะสูงและการประเมินผลระดับสูงด้านนวัตกรรม และมุ่งเป้าสร้างความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของการแข่งขันเพื่อให้ได้ผู้มีทักษะสูงในระดับนานาชาติ”

“สร้างพื้นฐานของความมั่นคงทางอาหารทุกด้าน ยึดมั่นต่อการมีพื้นที่ที่เพาะปลูกได้ 1.2 ล้านตารางกิโลเมตร และทำให้มั่นใจว่า ชาวจีนจะมีชามข้าวในมือของตนเอง”

การทุจริต

“เราได้จัดการกับโรคที่รับมือได้ยากที่ไม่ปรากฏมาหลายปีแล้ว..และบรรลุชัยชนะอย่างท่วมท้นในการต่อสู้กับการทุจริต สร้างความมั่นคงอย่างครอบคลุม และกำจัดภัยอันตรายรุนแรงที่ซ่อนเร้นภายในพรรค รัฐบาล และกองทัพบก”

“การทุจริตเป็นมะเร็งร้ายที่สุดที่ทำลายพละกำลังและความพร้อมในการต่อสู้ของพรรค การปราบปรามการทุจริตเป็นการปฏิวัติตนเองอย่างทั่วถึงมากที่สุด ตราบใดที่ยังมีรากฐานและเงื่อนไขที่เอื้อต่อการทุจริต การต่อสู้กับการทุจริตจะไม่หยุดลงแม้เพียงชั่วขณะเดียว”

Xi Jinping quote
Xi Jinping quote

อุดมการณ์

“เรา ซึ่งเป็นพรรคมาร์กซิสท์ที่มีสมาชิกกว่า 96 ล้านคนนั้น เป็นเอกภาพยิ่งกว่าเดิม หลังผ่านการต่อสู้อย่างต่อเนื่อง เราได้บรรลุความฝันนานนับปันปีของประเทศจีนต่อการเป็นประเทศมั่งคั่งพอประมาณ”

“เราต้องเพิ่มความตระหนักในการรับมือต่อความยากลำบาก ยึดถือต่อการคำนึงถึงผลลัพธ์สุดท้าย เตรียมพร้อมต่อภัยอันตรายในช่วงสันติ เตรียมพร้อมต่อวันฝนตก และเตรียมพร้อมรับมือบททดสอบครั้งใหญ่ที่เต็มไปด้วยลมแรงและคลื่นสูง”

นโยบายต่างประเทศ

“เราได้ส่งเสริมการทูตที่เน้นให้จีนมีบทบาทสำคัญ และดำเนินการทูตด้วยลักษณะของจีนอย่างทั่วถึง เรายังต่อต้านการกระทำโดยฝ่ายเดียว การปกป้องคุ้มครอง (จากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง) และการรังแกในรูปแบบใดก็ตาม เราได้ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรูปแบบใหม่ มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันต่อการปฏิรูปและการสร้างระบบธรรมาภิบาลระดับโลก อิทธิพลและการสร้างอำนาจระหว่างประเทศของจีนได้พัฒนาขึ้นอย่างมาก”

ฮ่องกง

“ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างผันผวนของสถานการณ์ในฮ่องกง เราได้ใช้อำนาจการควบคุมอย่างทั่วถึงในเขตปกครองพิเศษนี้ โดยปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายพื้นฐาน (ของฮ่องกง) ปฏิบัติตามหลักการของผู้รักชาติที่ปกครองฮ่องกง และบรรลุจุดเปลี่ยนสำคัญของสถานการณ์ในฮ่องกง จากความโกลาหลเป็นการจัดการบริหารจากรัฐ”

Xi Jinping quote
Xi Jinping quote

ประชากร

“เราจะจัดตั้งระบบนโยบายเพื่อเพิ่มอัตราการเกิด และปฏิบัติตามยุทธศาสตร์เชิงรุกแห่งชาติเพื่อตอบสนองต่อภาวะประชากรสูงวัย”

สิ่งแวดล้อม

“(เรา) ส่งเสริมอย่างลึกซึ้งต่อการปฏิวัติทางพลังงาน เสริมสร้างการใช้ถ่านหินอย่างสะอาดและมีประสิทธิภาพ เร่งการวางแผนและการก่อสร้างระบบพลังงานสะอาด และมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันต่อการรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการจัดการบริหารระดับโลก”

  • ที่มา: รอยเตอร์
XS
SM
MD
LG