ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์กวี จงกิจถาวร ตอนที่ 2 ในประเด็นจุดแข็งจุดอ่อนของอาเซียนและ AEC


ASEAN

รับฟังคุณกวี จงกิจถาวร นักวิจัยอิสระของสถาบันการศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ความเห็นเกี่ยวกับจุดแข็งจุดอ่อนของสมาคมอาเซียน และเรื่องการรวมตัวทางเศรษฐกิจของประเทศกลุ่มอาเซียนหรือ AEC ซึ่งจะเริ่มในปลายปีหน้า

คุณนิตยา มาพึ่งพงศ์ สนทนากับคุณกวี และมีรายงานมาเสนอ

XS
SM
MD
LG