ลิ้งค์เชื่อมต่อ

อาชีพอะไร? จบที่ไหน? มีความแตกต่างทางรายได้ของหญิง-ชาย มากที่สุดในอเมริกา


Gender Gap
Gender Gap

รายงานของสำนักงานสำรวจสำมะโนประชากรสหรัฐฯ ระบุว่า ช่องว่างด้านเงินเดือนระหว่างเพศหญิงกับเพศชายในสหรัฐฯ ยังคงมีอยู่ในแทบทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะในอาชีพที่คนทำงานส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย

รายงานบอกว่า ผู้บริหารตำแหน่งซีอีโอ คืออาชีพหนึ่งที่มีความแตกต่างด้านรายได้ระหว่างหญิงกับชายมากที่สุด คือซีอีโอผู้หญิงมีรายได้เฉลี่ย 73% ของซีอีโอผู้ชาย อีกอาชีพหนึ่งคือ ธุรกิจด้านการขายและการเงิน ที่ผู้หญิงได้เงินเดือนราว 70% ของผู้ชาย

ส่วนสาขาที่ผู้หญิงกับผู้ชายมีความแตกต่างน้อยเรื่องรายได้ คือ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล ซึ่งผู้หญิงในสาขานี้มีรายได้ราว 97% ของผู้ชาย

และเมื่อพิจารณาในด้านวุฒิการศึกษาและมหาวิทยาลัย พบว่า มีความแตกต่างทางรายได้ในระดับสูงระหว่างบัณฑิตหญิงกับชาย ที่จบจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในอเมริกา

กล่าวคือ ผู้หญิงที่จบจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด จะมีเงินเดือนน้อยกว่าผู้ชายที่จบจากสาขาเดียวกันที่นี่ ราว 36,000 ดอลลาร์ต่อปี ซึ่งถือว่าเป็นช่วงห่างที่มากที่สุดในบรรดามหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐฯ รองมาคือ ม.พรินซ์ตัน, ม.ฮาร์เวิร์ด และสถาบันเทคโนโลยีรัฐแมสซาชูเสตส์ หรือ MIT ตามลำดับ

XS
SM
MD
LG