ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักวารสารศาสตร์ไทยวิเคราะห์สื่อสิ่งพิมพ์ไทยในลอส แอนเจลิส ชี้ว่าแม้จะมีปัญหาหลายด้าน แต่ควรเอาใจใส่ในเรื่องจริยธรรมของสื่อเป็นพิเศษ


นักวารสารศาสตร์ไทยวิเคราะห์สื่อสิ่งพิมพ์ไทยในลอส แอนเจลิส ชี้ว่าแม้จะมีปัญหาหลายด้าน แต่ควรเอาใจใส่ในเรื่องจริยธรรมของสื่อเป็นพิเศษ
นักวารสารศาสตร์ไทยวิเคราะห์สื่อสิ่งพิมพ์ไทยในลอส แอนเจลิส ชี้ว่าแม้จะมีปัญหาหลายด้าน แต่ควรเอาใจใส่ในเรื่องจริยธรรมของสื่อเป็นพิเศษ

รองศาสตราจารย์ สุกัญญา บูรณเดชาชัยแห่งคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับทุนจากมูลนิธิอิสรา อมันตกุล สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัย วิสคอนซิ่น วิทยาเขตแมดิสัน ให้ไปเพิ่มพูนความรู้ด้านสื่อมวลชนในสหรัฐ นักวิชาการไทยผู้นี้ดำเนินการวิเคราะห์สื่อไทย โดยเฉพาะสิ่งพิมพ์ตามชุมชนไทยในอเมริกา การสัมภาษณ์ที่นำเสนอในวันนี้เป็นตอนสุดท้าย โดยดร. สุกัญญาพูดถึงอนาคตและความอยู่รอด และจริยธรรมของสื่อไทยในนครลอส แอนเจลิส เชิญติดตามรับฟัง

รองศาสตราจารย์ สุกัญญา บูรณเดชาชัยแห่งคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับทุนจากมูลนิธิอิสรา อมันตกุล สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัย วิสคอนซิ่น วิทยาเขตแมดิสัน ให้ไปเพิ่มพูนความรู้ด้านสื่อมวลชนในสหรัฐ นักวิชาการไทยผู้นี้ดำเนินการวิเคราะห์สื่อไทย โดยเฉพาะสิ่งพิมพ์ตามชุมชนไทยในอเมริกา การสัมภาษณ์ที่นำเสนอในวันนี้เป็นตอนสุดท้าย โดยดร. สุกัญญาพูดถึงอนาคตและความอยู่รอด และจริยธรรมของสื่อไทยในนครลอส แอนเจลิส

XS
SM
MD
LG