ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ชาวอินเดียขับรถยนตร์ส่วนตัวกันมากขึ้นสร้างมลพิษทางอากาศที่กระทบต่อสุขภาพ


เศรษฐกิจอินเดียกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว รายได้ที่สูงขึ้นช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวอินเดียหลายล้านคน แต่ก็สร้างปัญหาด้านสุขภาพตามมาหลายอย่าง

นายแพทย์เอสเค กับบรา แพทย์โรคทางเดินหายใจในเด็กมีงานยุ่งมากเป็นประจำทุกวันเสาร์ มีคนไข้นั่งรอพบแพทย์เต็มทั้งคลีนิค ส่วนใหญ่เป็นพ่อแม่ที่พาลูกเล็กๆมาพบแพทย์เพราะมีปัญหาเรื่องการหายใจติดขัด


นายแพทย์กับบรา กล่าวว่า มลภาวะทางอากาศเป็นสาเหตุหลักให้เด็กอินเดียที่อายุต่ำกว่าห้าขวบป่วยด้วยอาการอักเสบในระบบทางเดินหายใจ มีจำนวนมากที่เสียชีวิต

นายแพทย์กับบรา กล่าวกับผู้สื่อข่าววีโอเอว่า มลภาวะทางอากาศเพิ่มโอกาสการเจ็บป่วย เพิ่มความบ่อยของการเจ็บป่วยและเพิ่มความรุนแรงของโรค หากมารดาและบุตรสูดเอาอากาศที่เป็นพิษเข้าไป โอกาสเกิดโรคทางเดินหายใจจะสูงขึ้น

ผลการศึกษาโดยเจ้าหน้าที่ในสหรัฐ ที่ใช้ข้อมูลจากจานดาวเทียม พบว่าอินเดียมีคุณภาพอากาศที่แย่ที่สุดในโลก มีความเข้มข้นของฝุ่นละอองในอากาศสูงกว่าระดับที่ปลอดภัยต่อชีวิตมนุษย์ถึงห้าเท่า

สำหรับชาวอินเดียที่ยากจนในชนบท โอกาสเสี่ยงจากมลภาวะในอากาศเกิดจากการเผาไม้ฟืนเพื่อประกอบอาหาร แต่มลภาวะทางอากาศในอินเดียในปัจจุบันเกิดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ

คุณอนุมิตา รอยเชาดรี่ ผู้อำนวยการบริหารแห่งศูนย์วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในกรุงนิวเดลลี กล่าวว่า มลพิษทางอากาศในอินเดียเกี่ยวข้องกับจำนวนรถยนตร์ที่เพิ่มจำนวนขึ้นตามท้องถนนในอินเดีย

คุณรอยเชาดรี่ แห่งศูนย์วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในเมืองหลวงอินเดียบอกว่ามีรถยนตร์ในเมืองหลวงอินเดียมากกว่าห้าล้านหกแสนคัน แต่เพิ่มขึ้นอีกวันละหนึ่งพันสองร้อยถึงหนึ่งพันสามร้อยคัน ทำให้ระดับความรุนแรงของมลพิษทางอากาศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเกินกว่าจะรับมือได้

คุณรอยเชาดารี่ บอกว่า คนซื้อรถยนตร์เครื่องยนตร์ดีเซลมาขับเพื่อต้องการประหยัดเงินค่าน้ำมันเพราะรัฐบาลอุดหนุนค่าน้ำมันดีเซลส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือภาคการขนส่งสินค้าและภาคเกษตรกรรม

นี่ทำให้ปริมาณควันพิษจากท่อไอเสียรถยนตร์เครื่องยนตร์ดีเซลในกรุงนิวเดลลีเพิ่มขึ้นทุกวัน

ทางด้านคุณ อักเช มานี่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการคมนาคมแบบยั่งยืนประจำบริษัทให้คำปรึกษา Embarq India เรียกร้องให้ทางการเพิ่มอัตราภาษีรถยนตร์เพื่อให้ประชาชนตะหนักถึงผลกระทบของรถยนตร์ต่อสิ่งแวดล้อม

คุณมานี่ กล่าวกับผู้สื่อข่าววีโอเอผ่านทาง Skype ว่าเงินภาษีรถยนตร์ที่ทางการจัดเก็บได้สามารถนำไปจัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อพัฒนาระบบขนส่งมวลชนให้ดีและทั่วถึงมากขึ้น เพื่อบริการแก่ประชาชนที่ไม่มีรถยนตร์ส่วนตัว

ในขณะที่ระบบรถไฟใต้ดินในกรุงนิวเดลลีได้รับการยกย่องว่ามีประสิทธิภาพ คุณมานี่บอกว่าปัญหาของรถไฟใต้ดินคือยังให้บริการไม่คลุมพื้นที่ทั้งหมด เขาบอกว่าทางการต้องหาทางแก้ปัญหาการขาดแคลนบริการสาธารณะที่เชื่อมต่อจากสถานีรถไฟใต้ดินไปที่อยู่อาศัยทุกหัวมุมเมืองของกรุงนิวเดลลี

ผู้สื่อข่าววีโอเอรายงานว่าหลายคนในอินเดียหวังว่ารถลากสองล้อ ยานพาหนะพื้นบ้านแบบอินเดียน่าจะมีบทบาทสำคัญในการช่วยลดปัญหาการจราจรและมลภาวะทางอากาศได้ โดยได้พัฒนาให้เป็นรถลากสองล้อสมัยใหม่ ติดเครื่องยนตร์ ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงธรรมชาติที่ปล่อยควันเสียน้อยลง เจ้าของธุรกิจรถลากสมัยใหม่หวังว่าคนทั่วไปจะหันมานิยมนั่งรกลากรุ่นใหม่นี้เพราะความคล่องตัวและยังสามารถติดต่อขอใช้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือและการส่งข้อความทางมือถือได้ด้วย

XS
SM
MD
LG