ลิ้งค์เชื่อมต่อ

คุณภาพอากาศในเมืองหลวงของอินเดีย 'เลวร้าย' แม้จะมีมาตรการใหม่


ระดับคุณภาพอากาศในเมืองหลวงของอินเดียลดลงจนถึงขั้นย่ำแย่หลังจากที่รัฐบาลเริ่มใช้มาตรการที่เข้มงวดเพื่อต่อสู้กับมลพิษทางอากาศเรื้อรังได้เพียงไม่กี่วัน

คณะกรรมการควบคุมมลพิษกลางซึ่งดำเนินการโดยรัฐบาลระบุว่า ระดับดัชนีคุณภาพอากาศของนิวเดลีอยู่ที่ 299 ซึ่งต่ำกว่าระดับที่ควรจะเป็นถึง 6 เท่า

Inderjeet Gupta พ่อค้าขายไอศครีมที่มีร้านอยู่ทางด้านนอกของ India Gate กล่าวว่าผู้คนในเมืองไม่สามารถหายใจได้อย่างสะดวก

อินเดียเป็นที่ตั้งของ 14 เมืองที่มีมลพิษมากที่สุดในโลก โดยนิวเดลีอยู่ที่อันดับหก การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจำนวนยานพาหนะ และการปล่อยควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม มลพิษจากการจุดประทัดในช่วงวันหยุด และฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง ล้วนเพิ่มมลพิษในเมืองที่มีประชากรอยู่อาศัยมากกว่า 20 ล้านคนในช่วงเริ่มต้นของฤดูหนาว ทำให้วิกฤตการณ์ทางด้านสาธารณสุขเลวร้ายลงไปกว่าเดิม

ขณะที่นักวิจัยกล่าวว่า การเผาไร่ในรัฐใกล้เคียงก็มีส่วนที่ทำให้เกิดมลพิษในนิวเดลีเกือบ 10% ทั้งนี้เดือนตุลาคมเป็นช่วงเวลาที่เกษตรกรในรัฐใกล้เคียง เช่น รัฐหรยาณา ปัญจาบ และรัฐอื่น ๆ จุดไฟเผาทุ่งนาหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับฤดูเพาะกาลปลูกครั้งต่อไป แม้จะมีการสั่งห้ามแล้วก็ตาม และควันไฟจากรัฐเหล่านี้เดินทางไปถึงนิวเดลีจนทำให้ระดับมลพิษเพิ่มสูงขึ้น

ทุก ๆ ปี เฉพาะที่ปัญจาบเพียงแห่งเดียวสร้างขยะจากพืชเกือบ 20 ล้านตัน สามในสี่ของขยะเหล่านั้นจะถูกเผา ซึ่งเป็นวิธีการเตรียมที่ดินที่ราคาถูกและมีประสิทธิภาพ การเผาพืชยังมีประโยชน์ในการฆ่าศัตรูพืชที่กินพืชผล และแปลงสารตกค้างให้กลายเป็นเถ้าปุ๋ย แต่ควันที่ปล่อยออกมานั้นอาจทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจได้

บรรดาเกษตรกรในอินเดียยังคงฝ่าฝืนข้อห้ามบางส่วนเนื่องจากขาดแรงจูงใจทางการเงิน ความพยายามของรัฐบาลในการที่จะควบคุมการเผาซากพืชของชาวนาจึงประสบความสำเร็จน้อยมาก

Ravi Kahlo เกษตรกรรายหนึ่ง กล่าวว่า เขาเห็นด้วยว่าการเผาซากพืชนั้นไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง แต่เกษตรกรที่ยากจนไม่มีทางเลือกอื่น

การเผาซากพืชจะมีขึ้นปีละสองครั้งหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวสาลีในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม และหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวในเดือนตุลาค และเดือนพฤศจิกายน ซึ่งจะเป็นเพียงช่วงฤดูหลังของฤดูกาลเท่านั้นที่คุณภาพอากาศในนิวเดลีเสื่อมโทรมลง

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลรัฐปัญจาบได้เปิดตัวแอพพลิเคชั่นมือถือโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการตรวจสอบการเผาเศษซากพืชของเกษตรกร โดยสัญญาว่าจะมอบเงินทุนสนับสนุนในการซื้อหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยแก่เกษตรกรของรัฐ และจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการกำจัดการเผาซากพืชให้หมดไป

และในการจัดการกับปัญหามลพิษดังกล่าว รัฐบาลอินเดียชี้แจงว่า ทางรัฐบาลได้กำหนดมาตรการเพื่อช่วยลดปริมาณยานพาหนะส่วนบุคคลบนท้องถนน เพิ่มการบริการรถโดยสารประจำทาง และรถไฟใต้ดิน และยกเลิกการใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานดีเซล

XS
SM
MD
LG